Staże studenckie: Lato z prawami człowieka i obywatela

Koniec roku akademickiego to dobry czas, by wiedzę teoretyczną sprawdzić w praktyce. Staże w sądach i kancelariach to nie jedyna możliwość. Na praktyki zapraszają m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

20 czerwca upływa termin zgłoszeń na miesięczne letnie praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Staż adresowany jest do studentów, którzy ukończyli minimum drugi rok studiów prawniczych oraz do doktorantów wydziałów prawa i administracji. Osoby zakwalifikowane na staż zostaną wyłonione na podstawie nadesłanego życiorysu i listu motywacyjnego, formularza zgłoszeniowego oraz opinii pracowników naukowych danego wydziału albo opinii z zakończonych innych praktyk lub staży. Praktyki można będzie odbyć w Warszawie lub w Biurach Pełnomocników Terenowych Rzecznika Praw Obywatelskicg w Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu.

13 czerwca mija termin nadsyłania zgłoszeń na letnie praktyki w dziale prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ze studentami wyłonionymi na podstawie nadesłanych CV i listów motywacyjnych zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. W ramach organizowanych przez HFPC praktyk studenci będą uczestniczyć we wstępnej analizie wpływających do Fundacji spraw, opracowywaniu raportów z jej działań i przede wszystkim w prowadzeniu korespondencji z jej klientami. – Częścią praktyk są warsztaty prowadzone przez prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach: od postępowania karnego po prawo mediów. Spotkania z nimi dają możliwość poznania pracy prawnika „od kuchni” i konfrontacji poglądów na obowiązujące prawo. Dla mnie najcenniejszym doświadczeniem była jednak możliwość uczestniczenia w rozprawie karnej jako obserwatora z ramienia Fundacji – mówi Małgorzata Jaźwiska, studentka prawa UW, uczestniczka praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w semestrze letnim 2010/2011.

Szczegółowe informacje na temat letnich praktyk można znaleźć na stronach wspomnianych instytucji: www.brpo.gov.pl, www.hfhrpol.waw.pl.