Będą nowe e-sądy

E-sąd, informatyzacja sądownictwa

Fot. Piotr Potrebka

Do rozpatrzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym wpłynęło już ponad milion spraw. Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o rozszerzeniu działalności e-sądów.

Milionowa sprawa do e-sądu wpłynęła na początku kwietnia br., a więc zaledwie 15 miesięcy od wejścia w życie tzw. elektronicznego postępowania upominawczego. W samym 2010 r. do e-sądu wpłynęło prawie 700 tys. spraw. – To wielki sukces oraz dowód na to, jak bardzo potrzebne i oczekiwane było wprowadzenie tego rozwiązania – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Dzięki uruchomieniu e-sądu nastąpiło odciążenie innych sądów od rozpoznawania spraw w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. W 2010 r. w 251 sądach rejonowych (z 320 wszystkich sądów rejonowych) odnotowano zmniejszenie wpływu spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym i nakazowym. W przypadku 154 sądów spadek wyniósł od 10 do 30 proc. liczby spraw z 2009 r., zaś w 37 sądach przekroczył 30 proc. liczby tego typu spraw.

Duża popularność e-sądu skłoniła resort sprawiedliwości do zwiększenia zastosowania tego rodzaju postępowania. W związku z tym został przygotowany projekt legislacyjny umożliwiający nadawanie elektronicznej klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym. Pozwoli to na objęcie elektronicznym postępowaniem kolejnych 700 tys. spraw rocznie. Zgodnie z zamierzeniami resortu obsługą tych spraw zajęłyby się wybrane ośrodki przeprowadzające obecnie migrację danych z tradycyjnych ksiąg wieczystych do ksiąg prowadzonych w formie elektronicznej.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje też nad przepisami dotyczącymi wprowadzenia dodatkowych instrumentów procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, co ma doprowadzić do jeszcze większego odciążenia sądów od rozpatrywania spraw w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. Chodzi o umożliwienie wierzycielowi wszczęcia postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną w innych przypadkach niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a także umożliwienie składania wierzycielowi drogą elektroniczną innych pism i wniosków, niż wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

E-sąd swoją właściwością obejmuje cały kraj, zaś wszystkie pozwy wnoszone drogą elektroniczną w postępowaniu upominawczym obsługuje VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Główne cele powstania e-sądu to: uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Decyzja o tym, w których miastach działać będą kolejne e-sądy, zapadnie pod koniec drugiego kwartału br.