Cel: bardziej efektywne sądownictwo

Tagi:
Pierwsze spotkanie Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości

Fot. Piotr Potrebka

Przedstawiciele judykatury i doktryny, także specjaliści z zakresu nauk ekonomicznych oraz socjologii – oto skład zespołu, który doradza Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie kierunku reform organizacji sądownictwa.

Pierwsze spotkanie Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się 7 marca br. Podczas posiedzenia minister Krzysztof Kwiatkowski wręczył jej członkom akty powołania. – W skład Rady wchodzą eksperci, nie tylko z dziedziny prawa. Uważam, że interdyscyplinarność, włączenie m.in. nauki zarządzania i socjologii, pozwoli na lepsze działanie Rady – mówił podczas uroczystości minister.

Do zadań zasiadających w Radzie ekspertów należy m.in. rekomendowanie Ministrowi Sprawiedliwości ogólnych kierunków i koncepcji działań legislacyjno- organizacyjnych zmierzających do modernizacji organizacji wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwa powszechnego, w celu zapewnienia obywatelom jego większej efektywności. Wśród kompetencji Rady jest też m.in. współpraca z Europejską Komisją ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ), w tym wyznaczanie kierunków działań resortu w celu wdrożenia rekomendacji i zaleceń Rady Europy dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

Pierwsze spotkanie Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości

Fot. Piotr Potrebka

Przewodniczącym Rady został Bohdan Zdziennicki, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej sędzia NSA oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W skład Rady weszli też: Jarosław Bełdowski, były prezes fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Łukasz Bojarski, członek KRS wcześniej związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były Minister Sprawiedliwości, prof. Jacek Gołaczyński, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego, prof. Andrzej Herman, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, prof. Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania UW, prof. Andrzej Siemaszko, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, dr hab. Jacek Widło, przewodniczący VI Wydziału Cywilnego SR Lublin-Zachód, SSA Krzysztof Józefowicz, prezes SO w Poznaniu, wcześniej Podsekretarz Stanu w MS oraz Jacek Czaja, sędzia NSA, wcześniej Podsekretarz Stanu w MS.

Rada inicjować będzie również projekty badawcze z zakresu efektywności funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, umożliwiające identyfikację obszarów możliwych usprawnień bądź ocenę rezultatów wprowadzonych działań usprawniających. Realizacją takich badań zajmie się Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Projekty MS weszły w życie