Minister od sądów

Tagi: ,
Grzegorz Wałejko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Fot. Krzysztof Wojciewski

Premier powołał sędziego Grzegorza Wałejko na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy wiceminister przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w MS.

Minister Wałejko objął nadzór nad departamentami: Sądów Powszechnych, Kadr, Nadzoru Nad Aplikacjami Prawniczymi, częścią Departamentu Organizacyjnego, także Biurem Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego oraz działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Grzegorz Wałejko jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (w latach 1997-2011 był sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie, specjalizował się w sprawach cywilnych). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Karierę sędziowską rozpoczął w 1990 r. od stanowiska asesora w Sądzie Rejonowym w Lubartowie.

Zawodowe zainteresowania ministra koncentrują się m.in. wokół problematyki postępowania egzekucyjnego, prawa międzynarodowego, współpracy sądów krajowych z zagranicznymi, także ukształtowania systemów ochrony prawnej w innych państwach. W latach 2004-2008 był sędzią kontaktowym w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych dla obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz wizytatorem Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawach cywilnych, egzekucyjnych i z zakresu obrotu międzynarodowego. W latach 2004-2010 prowadził również zajęcia dla aplikantów sądowych – w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie z zakresu prawa europejskiego, obrotu międzynarodowego oraz postępowania egzekucyjnego, zaś w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu obrotu międzynarodowego.

Sędzia Wałejko jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ).

Grzegorz Wałejko funkcję Podsekretarza Stanu w MS pełni od 16 marca 2011 r. Wcześniej, od 2008 r. delegowany był do Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych, zaś w 2003 r. delegowany do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego. Na stanowisku wiceministra zastąpił Jacka Czaję, który został delegowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prezesi i wiceprezesi – nominacje w sądach apelacyjnych oraz okręgowych