Postępowanie karne

Marcin Adamczyk – „Świadek koronny. Analiza prawno-kryminalistyczna” Status świadka koronnego jest owiany pewnym mitem. Każdy o nim słyszał, mógł też zobaczyć w fi lmie perypetie skruszonych przestępców, którzy w zamian za swoisty immunitet obciążają zeznaniami dotychczasowych wspólników. Jednak instytucja ta, bez której trudno dzisiaj wyobrazić sobie skuteczną walkę z przestępczością zorganizowaną, nie doczekała się monografi i. Lukę tę wypełnia książka dr. Marcina Adamczyka – poprawiona i uaktualniona wersja rozprawy doktorskiej obronionej przez autora na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. W tej ciekawej pracy, będącej w znacznej części wynikiem przeprowadzonych przez autora badań, poznajemy zarówno prawne, jak i faktyczne uwarunkowania instytucji

Postępowanie cywilne

Michał Krakowiak – „Egzekucja przez zarząd przymusowy” Sekwestr – egzekucja przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub nieruchomości – straszył naszych pradziadków w wielkim kryzysie okresu międzywojennego. W PRL-u, od 1965 r., nie musieli się już sekwestru obawiać, zniknął on z powodu „zmian polityczno-ustrojowych” i faktycznej likwidacji prywatnej przedsiębiorczości oraz większych majątków ziemskich. Ten sposób egzekucji, polegający obecnie na zaspokojeniu wierzyciela z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, bez naruszania substancji majątku dłużnika, powrócił do procedury cywilnej w szczątkowej formie w 1990 r., a na dobre zagościł w niej po nowelizacji k.p.c. z 2

Postępowanie karne

Dariusz Świecki – „Apelacja w postępowaniu karnym” Książka dr. Dariusza Świeckiego, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego i adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, reklamowana jest przez wydawcę jako bestseller i w pełni na to miano zasługuje. Czytelnik nie znajdzie w niej zbędnych czy nadmiernie teoretycznych rozważań, publikacja zawiera jedynie to, co konieczne do całościowego i rzetelnego omówienia tematu. Zagadnienia związane z kontrolą instancyjną orzeczeń w sprawach karnych autor wyjaśnia na zaledwie 350 stronach – począwszy od prezentacji założeń konstytucyjnych apelacji, poprzez jej omówienie w systemach prawnych Niemiec, Francji i Rosji, także opisanie ewolucji tej instytucji w polskim

Prawo rodzinne

Tomasz Justyński – „Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym” Próby monografi cznego ujęcia problematyki prawa do kontaktów z dzieckiem podjął się dr hab. Tomasz Justyński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to próba udana. Książka przekonuje, że – wbrew obiegowym opiniom – opisywana tematyka, poza skomplikowanymi stanami faktycznymi, bywa również skomplikowana jurydycznie. Już na tle samego pojęcia „prawa do kontaktów” pojawiają się liczne wątpliwości co do jego uzasadnienia, szczególnie w świetle teorii naturalnego prawa rodzicielskiego, koncepcji pozostałości władzy rodzicielskiej, dobra dziecka czy nawet dóbr osobistych uprawnionych. Autor szeroko prezentuje tu poglądy doktryny krajowej i zagranicznej