Prawo w trzech kolorach

Cztery lata nauki na uniwersytecie oraz kilkanaście miesięcy aplikacji, do tego szczególny nacisk na specjalizację w jednej z trzech gałęzi prawa, naukę umiejętności oraz pracę własną studenta – oto francuski przepis na profesjonalnego prawnika. O tym, że systemy prawa polski i francuski są ze sobą historycznie związane, polscy studenci dowiadują się już w pierwszym miesiącu nauki na wydziale prawa krajowej uczelni. Oddziaływanie historyczne nie ogranicza się do wpływu Kodeksu Napoleona na polski Kodeks zobowiązań z 1934 r., a tym samym obowiązujący współcześnie Kodeks cywilny. Rozciąga się również na inne dziedziny prawa: począwszy od wzorowanej na modelu francuskim konstrukcji regionalnych izb

Pomocnicy Temidy

Referendarze sądowi i asystenci sędziego trafi li do sądów, by usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości. To jednak dwa zupełnie różne zawody prawnicze. Referendarz samodzielnie sprawuje niektóre funkcje orzecznicze, asystent zaś to urzędnik, który sporządza projekty sędziowskich decyzji. Instytucja referendarza sądowego została wprowadzona do sądów powszechnych w 1998 r. Referendarze, którzy wydają orzeczenia wykonując niektóre kompetencje sądu niezwiązane z wymierzaniem sprawiedliwości, zatrudniani są w sądach rejonowych i okręgowych, gdzie trafi ają do wydziałów cywilnych, gospodarczych, a także ksiąg wieczystych i rejestrowych. Od 2004 r. referendarze funkcjonują również w sądach administracyjnych. Z kolei asystenci sędziego, stojący w hierarchii sądowej niżej niż referendarze, pojawili

Zjazd karnistów w Łodzi

Podczas konferencji naukowej „Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego”, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2011 r. na Uniwersytecie Łódzkim, przedstawiciele polskich ośrodków akademickich, a także reprezentanci wymiaru sprawiedliwości oraz prawniczych korporacji zawodowych, analizować będą poszczególne funkcje postępowania karnego oraz ich wzajemne oddziaływanie. W czasie konferencji zostanie wręczona księga pamiątkowa prof. Januszowi Tylmanowi, wieloletniemu Kierownikowi Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ, współtwórcy kodeksu postępowania karnego. Konferencji będzie towarzyszył Zjazd Katedr Postępowania Karnego. Obecność studentów zainteresowanych procesem karnym ma służyć integracji środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką. Podczas konferencji omawiane będą również metody kształcenia

Multilingualizm w prawie rzymskim

Oferta dla studentów zainteresowanych historią prawa. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przygotowała stypendia dla przygotowujących prace magisterskie z dziedziny prawa rzymskiego. Uczestnikami konkursu mogą być studenci trzeciego lub czwartego roku prawa, którzy przygotowują lub zamierzają przygotować pracę magisterską powiązaną tematycznie z historią prawa rzymskiego i jego recepcją. Dwóch studentów, którzy zaproponują najciekawsze tematy prac, otrzyma stypendium w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez okres roku akademickiego 2011/2012. – Tematy prac powinny być dobrze sprecyzowane, mogą dotyczyć np. konkretnej instytucji prawnej lub jakiegoś specyficznego tekstu źródłowego. Bedzie oczywiście możliwość modyfikowania tematu w trakcie stypendium – mówi dr Anna Plisecka z Uniwersytetu

O własności intelektualnej w pracach naukowych

Prawo własności intelektualnej to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa. Świadczy o tym m.in. zainteresowanie konkursem Urzędu Patentowego na najlepszą pracę naukową. W tym roku Urząd Patentowy RP organizuje już dziewiątą edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką. Celem organizatorów jest promocja w środowisku naukowym szeroko rozumianego zagadnienia własności intelektualnej, w tym również marketingu i zarządzania prawami wyłącznymi. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 października 2011 r., należy je przesyłać na adres Urzędu Patentowego RP. Do pracy studenckiej należy załączyć opinię pracownika naukowego uczelni, zaś do pracy magisterskiej, rozprawy habilitacyjnej oraz doktorskiej – jej

Tagi:

Jesień z egzaminami

Pierwszy egzamin na aplikację ogólną w KSSiP, Warszawa, sierpień 2009 r.

We wrześniu rozpoczyna się sezon egzaminów wstępnych na aplikacje. Najpierw z testami zmierzą się kandydaci na adwokatów, radców, notariuszy i komorników. W październiku do konkursu przystąpią przyszli sędziowie i prokuratorzy. Trudniej niż w zeszłym roku będzie dostać się na roczną aplikację ogólną organizowaną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Powód? Mniejszy limit miejsc. Inaczej niż w przypadku aplikacji korporacyjnych, o przyjęciu na aplikację w KSSiP decyduje bowiem miejsce na liście rankingowej. W tym roku limit zmniejszono z 300 do 200 miejsc. Nie zmieniła się natomiast formuła egzaminu dla przyszłych sędziów i prokuratorów. Pierwsza część konkursu to test sprawdzający wiedzę z

Tagi: , , , , ,