Jesień z egzaminami

Tagi: , , , , ,
Pierwszy egzamin na aplikację ogólną w KSSiP, Warszawa, sierpień 2009 r.

Fot. Robert Gardziński / Fotorzepa

We wrześniu rozpoczyna się sezon egzaminów wstępnych na aplikacje. Najpierw z testami zmierzą się kandydaci na adwokatów, radców, notariuszy i komorników. W październiku do konkursu przystąpią przyszli sędziowie i prokuratorzy.

Trudniej niż w zeszłym roku będzie dostać się na roczną aplikację ogólną organizowaną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Powód? Mniejszy limit miejsc. Inaczej niż w przypadku aplikacji korporacyjnych, o przyjęciu na aplikację w KSSiP decyduje bowiem miejsce na liście rankingowej. W tym roku limit zmniejszono z 300 do 200 miejsc.

Nie zmieniła się natomiast formuła egzaminu dla przyszłych sędziów i prokuratorów. Pierwsza część konkursu to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Druga część, do której kwalifikowani są tylko kandydaci, którzy z testu otrzymali minimalną ilość punktów określoną zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, polega na rozwiązaniu trzech kazusów z różnych dziedzin prawa.

Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację ogólną wynosi 693 zł. Obydwa jego etapy odbędą się w Warszawie. Etap testowy przeprowadzony będzie 5 października, etap pisemny – 26 października. Osoby zainteresowane podejściem do egzaminu dokumenty aplikacyjne, wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu, składają do 12 lipca br. w siedzibie KSSiP. Ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej Szkoły – www. kssip.gov.pl. Kandydat, który do tego czasu nie obroni pracy magisterskiej, zamiast odpisu dyplomu składa zaświadczenie o zaliczeniu wszystkich egzaminów i odbyciu praktyk przewidzianych w planie wyższych studiów prawniczych, a także o wyznaczonym terminie egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiej osoby jest również złożenie przez nią, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Tegoroczne egzaminy wstępne na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą) odbędą się z kolei 24 września br. o godz. 11.

Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu należy składać w siedzibach właściwych okręgowych rad adwokackich, okręgowych izb radców prawnych, rad izb notarialnych oraz rad izb komorniczych. Termin przyjmowania dokumentów upływa 5 sierpnia (w przypadku aplikacji komorniczej) oraz 10 sierpnia (pozostałe aplikacje). Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 693 zł. Wykaz dokumentów, jakie kandydaci składają razem ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu, dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Na stronie znaleźć można również wykazy aktów prawnych, których znajomość wymagana jest podczas egzaminów wstępnych.

Egzamin na aplikacje korporacyjne trwa 150 minut i składa się ze 150 pytań testowych. Wpis na listę aplikantów gwarantuje uzyskanie minimum 100 punktów. Podczas ubiegłorocznych egzaminów najwięcej problemów kandydatom na adwokatów i radców sprawiły pytania dotyczące samorządu zawodowego (średnio 44 proc. poprawnych odpowiedzi), a kandydatom na notariuszy – pytania z zakresu prawa konstytucyjnego (44 proc. poprawnych odpowiedzi). Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych dotyczyło prawa cywilnego materialnego (16 proc. wszystkich pytań w przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej, 24 proc. – w przypadku aplikacji notarialnej). – Większość pytań jest sformułowana w taki sposób, że czerpie wprost z treści ustaw. Dlatego podstawą przygotowania do egzaminu powinny być akty prawne z listy ogłaszanej przed egzaminami. Podręczniki, które często nie przedstawiają wprost treści ustaw, mogą okazać się zawodne. Tym bardziej, że proponowane odpowiedzi testowe często różnią się niuansami – opowiada słuchaczka pierwszego roku aplikacji radcowskiej, która z testami zmierzyła się we wrześniu 2010 roku.

Obecni aplikanci radzą też, by przygotowując się do egzaminu zwrócić uwagę na ewentualne nowelizacje, które mają wejść w życie tuż przed terminem egzaminu. Warto też opanować treść wskazanych ustaw szczególnych, gdyż nawet stuprocentowa znajomość samych kodeksów nie gwarantuje liczby punktów wystarczającej do pozytywnego zdania egzaminu.

Kalendarium
30 lipca 2011, cała Polska Konkurs na pracę dyplomową z zakresu ochrony pracy
Konkurs obejmuje dwie kategorie prac obronionych w latach 2009-2011 – magisterskie i podyplomowe oraz inżynierskie i licencjackie. W każdej kategorii przewidziano trzy nagrody w wysokości od 3,5 do 1 tys. zł. Prace należy przesyłać do 30 lipca. Więcej informacji – www.sop.wa.pl
31 lipca, cała Polska Konkurs na esej dotyczący prawa medycznego

Konkurs dla studentów, doktorantów oraz absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Eseje laureatów zostaną opublikowane w kwartalniku „Prawo i Medycyna”, zdobywca pierwszego miejsca weźmie bezpłatny udział w wybranej konferencji tematycznej. Więcej informacji – www.prawoimedycyna.pl.
23 września 2011, Warszawa Konferencja o prawie stosunków dyplomatycznych

Konferencja „50 lat Konwencji wiedeńskiej – aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych” organizowana jest przez Instytut Prawa Międzynarodowego WPiA UW. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Spraw Zagranicznych. Więcej informacji – www.wpia.uw.edu.pl.