Multilingualizm w prawie rzymskim

Oferta dla studentów zainteresowanych historią prawa. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przygotowała stypendia dla przygotowujących prace magisterskie z dziedziny prawa rzymskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci trzeciego lub czwartego roku prawa, którzy przygotowują lub zamierzają przygotować pracę magisterską powiązaną tematycznie z historią prawa rzymskiego i jego recepcją. Dwóch studentów, którzy zaproponują najciekawsze tematy prac, otrzyma stypendium w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez okres roku akademickiego 2011/2012.

– Tematy prac powinny być dobrze sprecyzowane, mogą dotyczyć np. konkretnej instytucji prawnej lub jakiegoś specyficznego tekstu źródłowego. Bedzie oczywiście możliwość modyfikowania tematu w trakcie stypendium – mówi dr Anna Plisecka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, autorka projektu „Bilingualism in Roman Law”, w ramach którego przyznane zostaną stypendia.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Do 23 sierpnia br. zainteresowani udziałem w projekcie powinni przesłać swój życiorys, informację o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów (z wyszczególnieniem ocen z prawa rzymskiego, prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego), informację o znajomości języków obcych, a także proponowany temat pracy magisterskiej wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru (do 3 tys. znaków) na adres mailowy aplisecka@amu.edu.pl. W oparciu o przesłane dokumenty komisja konkursowa wybierze osoby, które zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Więcej informacji na stronie – www.fnp.org.pl.