O własności intelektualnej w pracach naukowych

Tagi:

Prawo własności intelektualnej to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa. Świadczy o tym m.in. zainteresowanie konkursem Urzędu Patentowego na najlepszą pracę naukową.

W tym roku Urząd Patentowy RP organizuje już dziewiątą edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką. Celem organizatorów jest promocja w środowisku naukowym szeroko rozumianego zagadnienia własności intelektualnej, w tym również marketingu i zarządzania prawami wyłącznymi. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 października 2011 r., należy je przesyłać na adres Urzędu Patentowego RP. Do pracy studenckiej należy załączyć opinię pracownika naukowego uczelni, zaś do pracy magisterskiej, rozprawy habilitacyjnej oraz doktorskiej – jej recenzję.Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono 43 prace.

W skład jury konkursu wchodzą wybitni praktycy oraz przedstawiciele nauki specjalizujący się w prawie autorskim oraz prawie własności przemysłowej, m.in.: prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Michał du Vall (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Helena Żakowska- Henzler (Polska Akademia Nauk) czy dr Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP). Spośród nadsyłanych każdego roku prac wybieranych jest blisko 20 najlepszych. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Urzędu Patentowego RP – www.uprp.pl.