Zjazd karnistów w Łodzi

Podczas konferencji naukowej „Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego”, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2011 r. na Uniwersytecie Łódzkim, przedstawiciele polskich ośrodków akademickich, a także reprezentanci wymiaru sprawiedliwości oraz prawniczych korporacji zawodowych, analizować będą poszczególne funkcje postępowania karnego oraz ich wzajemne oddziaływanie.

W czasie konferencji zostanie wręczona księga pamiątkowa prof. Januszowi Tylmanowi, wieloletniemu Kierownikowi Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ, współtwórcy kodeksu postępowania karnego. Konferencji będzie towarzyszył Zjazd Katedr Postępowania Karnego. Obecność studentów zainteresowanych procesem karnym ma służyć integracji środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką. Podczas konferencji omawiane będą również metody kształcenia studentów i wymieniane doświadczenia w tym zakresie.

Udział w sesji plenarnej konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat sympozjum na stronie internetowej UŁ – www.uni.lodz.pl.