Na wokandzie ETPCz

Prezentujemy zestawienie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce, obejmujące okres od kwietnia do maja 2011 r. W kwietniu i maju 2011 r. Trybunał ogłosił czternaście wyroków w sprawach przeciwko Polsce. Ponad połowa z nich dotyczy naruszenia prawa do rzetelnego procesu (art. 6 Konwencji), pozostałe odnoszą się do skarg na naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 Konwencji), zakazu tortur (art. 3 Konwencji) oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji). Kwiecień pod znakiem rzetelnego procesu W sprawie „Słowik przeciwko Polsce” (skarga nr 31477/05) Trybunał stwierdził, że nie doszło do naruszenia prawa skarżącego

Nowa kadencja, ambitne cele

W lutym br. pracę wznowiła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Komisja zapowiada ukończenie prac nad projektem Kodeksu cywilnego oraz opracowanie Zielonej Księgi do projektu nowego Kodeksu postępowania cywilnego. Nowa kadencja to dla Komisji konieczność zmierzenia się m.in. z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą rozpoczęta właśnie prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ważnym zadaniem pozostanie również kontynuacja prac Komisji poprzedniej kadencji (pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego). Te i inne priorytety na najbliższe cztery lata były przedmiotem dyskusji członków KKPC podczas dotychczasowych posiedzeń plenarnych. Europejskie wyzwania Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie odbyło się 24 lutego br. Zdominował je temat roli polskiej prezydencji w

Czas na prawo materialne

Po opracowaniu i przyjęciu założeń projektu nowelizacji k.p.k., Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego rozpoczęła dyskusję o zakresie i celowości zmian przepisów części ogólnej Kodeksu karnego. Przeszło dekada obowiązywania Kodeksu karnego z 1997 r. skłoniła Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego do zainicjowania dyskusji na temat zawartych w nim rozwiązań. Jak czytamy w „Założeniach wstępnych badania potrzeb nowelizacji Kodeksu karnego” (dokument programowy Komisji): „Jednym z podstawowych kanonów dobrze funkcjonującego porządku prawnego jest jego stabilność. (…) Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. był zmieniany do dnia dzisiejszego 49 razy. Były to zmiany bardzo różnorodne. Niektóre z nich wynikały z konieczności dostosowania prawa karnego do

20 milionów wejść

16 czerwca br. minął rok, odkąd Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie treści ksiąg wieczystych przez Internet. Na dzień przed tą datą zarejestrowano dokładnie 19.782.664 wejść na stronę http://ekw.ms.gov.pl, za pomocą której można przeglądać księgi prowadzone w formie elektronicznej. Elektroniczny dostęp możliwy jest dla każdego, warunek to podanie numeru konkretnej księgi. Każdego dnia system EKW rejestruje średnio 58 tysięcy internetowych wejść. – Zainteresowanie, jakim cieszy się internetowy dostęp do elektronicznej księgi wieczystej, jest dowodem na to, jak bardzo oczekiwanym było uruchomienie tego rodzaju usługi. To także dowód na rewolucję informatyczną, z jaką mamy do czynienia w wymiarze sprawiedliwości – mówi minister Krzysztof

Nowe sądy docenione

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Sąd Apelacyjny w Łodzi, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku – budynki tych sądów wyróżniono w prestiżowym konkursie architektonicznym. Do 21. edycji Konkursu „Budowa Roku” zgłoszono 49 budów zrealizowanych w 2010 r. Kryteria trzystopniowej oceny dotyczyły rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych, a także nowoczesności, ekonomiczności, jakości wykonawstwa, bezpieczeństwa, warunków pracy i ochrony środowiska oraz organizacji procesu budowy i czasu jej realizacji. Wyróżnienia w kategorii budynki użyteczności publicznej otrzymały gmachy czterech sądów. Nagroda I stopnia przypadła nowej siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Budynek wyróżnia się nowoczesną i funkcjonalną architekturą, posiada sześć sal rozpraw

ABC praw ofiar wypadków drogowych

Jak postępować po wypadku, czego oczekiwać od służb, jakich procedur prawnych się spodziewać – takie informacje, podane w sposób prosty i przystępny, zawiera Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych. Karta to nowatorski dokument – ulotka stanowiąca kompendium wiedzy o prawach, jakie przysługują ofiarom wypadków drogowych. – Jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości są działania na rzecz ofiar przestępstw – mówił minister Krzysztof Kwiatkowski na konferencji prasowej 27 czerwca br. poświęconej prezentacji Karty. – W ulotce zwięźle wymieniono uprawnienia, jakie przysługują pokrzywdzonym w wypadkach drogowych oraz wskazano, w jaki sposób są realizowane. Dokument został opracowany w taki sposób, by ofiara wypadku wiedziała krok

Nowi prezesi – apelacje i okręgi

W okresie od kwietnia do czerwca 2011 r. Minister Sprawiedliwości nominował łącznie siedmiu sędziów do pełnienia funkcji prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego został powołany: • Sędzia Krzysztof Józefowicz – Sąd Apelacyjny w Poznaniu (z dniem 4 maja 2011 r.) – od 2007 r. sędzia tego Sądu i równocześnie prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. W latach 2005-2008 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialny za pracę departamentów związanych z sądownictwem powszechnym. Do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego zostali powołani: • Sędzia Andrzej Daczyński – Sąd Apelacyjny w Poznaniu (z dniem 10 czerwca 2011