Nowe sądy docenione

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Sąd Apelacyjny w Łodzi, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku – budynki tych sądów wyróżniono w prestiżowym konkursie architektonicznym.

Do 21. edycji Konkursu „Budowa Roku” zgłoszono 49 budów zrealizowanych w 2010 r. Kryteria trzystopniowej oceny dotyczyły rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych, a także nowoczesności, ekonomiczności, jakości wykonawstwa, bezpieczeństwa, warunków pracy i ochrony środowiska oraz organizacji procesu budowy i czasu jej realizacji.

Wyróżnienia w kategorii budynki użyteczności publicznej otrzymały gmachy czterech sądów. Nagroda I stopnia przypadła nowej siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Budynek wyróżnia się nowoczesną i funkcjonalną architekturą, posiada sześć sal rozpraw z pokojami narad i pokojami dla świadków, dwie sale szkoleniowe, salę konferencyjną, 134 pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla zatrzymanych oraz archiwa wyposażone w przesuwane regały. Obiekt został dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Nagrodę II stopnia przyznano siedzibie Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi. Inwestycja polegała na dobudowaniu do istniejącego, przedwojennego budynku sądu, nowego gmachu, który nawiązuje do niego kształtem bryły oraz detalami architektonicznymi. W budynku zaprojektowano – podobnie jak w większości powstających obecnie siedzib sądów – ciągi komunikacyjne przewidziane wyłącznie dla sędziów oraz obsługi składów orzekających, a także tzw. strefę ograniczonego dostępu mieszczącą sekretariaty i gabinety.

Budynki Sądu Rejonowego w Rzeszowie (35 sal rozpraw, 196 pomieszczeń biurowo-administracyjnych, parking z ponad 200 miejscami) i Sądu Rejonowego w Świdniku (25 sal rozpraw z pokojami narad i pokojami dla świadków, 165 pomieszczeń biurowo-administracyjnych) jury wyróżniło dyplomami uznania.

Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.