Nowi prezesi – apelacje i okręgi

W okresie od kwietnia do czerwca 2011 r. Minister Sprawiedliwości nominował łącznie siedmiu sędziów do pełnienia funkcji prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych.

Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego został powołany:

• Sędzia Krzysztof Józefowicz – Sąd Apelacyjny w Poznaniu (z dniem 4 maja 2011 r.) – od 2007 r. sędzia tego Sądu i równocześnie prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. W latach 2005-2008 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialny za pracę departamentów związanych z sądownictwem powszechnym.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego zostali powołani:

• Sędzia Andrzej Daczyński – Sąd Apelacyjny w Poznaniu (z dniem 10 czerwca 2011 r.) – sędzia tego Sądu od 1996 r., jednocześnie od 2 czerwca 2011 r. przewodniczący Wydziału Wizytacyjnego SA w Poznaniu. Wcześniej od 2003 r. wizytator ds. gospodarczych i egzekucyjnych, następnie wizytator ds. egzekucyjnych w tym Sądzie. W latach 1999-2002 dyrektor Departamentu Sądów Powszechnych, następnie dyrektor Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

• Sędzia Andrzej Edward Solarz – Sąd Apelacyjny w Krakowie (z dniem 3 czerwca 2011 r.) – sędzia tego Sądu od 2001 r., gdzie od marca 2010 r. pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla apelacji krakowskiej.

• Sędzia Barbara Stefania Krameris – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (z dniem 1 kwietnia 2011 r.) – sędzia tego Sądu od 2001 r., jednocześnie od 2009 r. wizytator ds. karnych.

Do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego zostali powołani:

• Sędzia Marek Władysław Zawadzki – Sąd Okręgowy w Przemyślu (z dniem 21 czerwca 2011 r.) – od 2005 r. sędzia tego sądu i przewodniczący II Wydziału Karnego. W latach 2001-2005 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie, zaś w latach 2000-2001 r. – sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

• Sędzia Henryk Komisarski – Sąd Okręgowy w Poznaniu (z dniem 4 maja 2011 r.), jednocześnie przewodniczący Wydziału Wizytacyjnego w SO w Poznaniu. W 2006 r. przeniesiony na stanowisko sędziego SA w Poznaniu, następnie od 2007 r. wiceprezes SO w Poznaniu. W latach 2008-2011 wielokrotnie delegowany do Sądu Najwyższego. W latach 2006-2007 dyrektor Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego została powołana:

• Sędzia

– Sąd Okręgowy w Katowicach (z dniem 1 maja 2011 r.) – od 2000 r. sędzia tego Sądu. Od 2005 r. wizytator ds. egzekucyjnych Wydziału XV Wizytacyjnego SO w Katowicach, zaś w latach 2001- 2005 – kierownik Sekcji Wykonawczej ds. Windykacji Należności Sądowych w Wydziale I Cywilnym tego Sądu.