Od elektronicznej biurowości do nagrywania rozpraw. Czy informatyzacja sądów jest potrzebna?

Sądy są skazane na używanie technik informatycznych. Korzystanie z nich musi jednak wykroczyć poza funkcję pomocniczą, dopiero wtedy przyniesie realne korzyści zarówno dla sędziów, jak i obywateli. Wielu sędziów bardzo nieufnie podchodzi do informatyzacji, choć to proces w wymiarze sprawiedliwości nieunikniony. Padają zarzuty, że dba się w nim bardziej o komfort stron, niż komfort pracy sędziego. Sceptycy podnoszą, że epatowanie nowinkami technicznymi nie służy wcale dobru sądownictwa, jest przerostem formy nad treścią, jedynie pewną modą. Sędziowie twierdzą, że są na tyle zapracowani, że nie mają czasu uczyć się i poznawać nowych technologii, które – jak powszechnie uważają – wcale im

Info-pomocnicy dla interesantów

Serwisy internetowe sądów. Co już działa, co jeszcze trzeba poprawić?

Polskie sądy coraz więcej wagi przywiązują do wyglądu i zawartości swoich serwisów internetowych. Poprawia się kompozycja graficzna stron, obywatele mogą tam znaleźć coraz więcej informacji przydatnych w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości. Wciąż jednak wiele rzeczy szwankuje. Według badania „Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków”, już ponad połowa obywateli w Polsce posiada dostęp do Internetu. Spośród nich aż 60 proc. deklaruje, że wykorzystuje sieć również do uzyskiwania informacji z serwisów internetowych instytucji publicznych. Dla sądów powinna to być jasna rekomendacja, aby na poważnie przyjrzały się swojemu wirtualnemu obliczu. Serwis użyteczny i przyjazny Po co obywatel zagląda na stronę internetową

Orzeczenia w Internecie. Korzyść dla sądów i obywateli

Ruszyły prace nad stworzeniem bazy orzeczeń sądów powszechnych. Publikowanie wyroków w Internecie przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa oraz wpłynie na zwiększenie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Wymóg publikowania orzeczeń na stronach internetowych sądów przewidziano w projekcie zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Takie elektroniczne bazy będą prowadzić prezesi sądów apelacyjnych, każdy w zakresie podległych mu sądów. Na początek w internetowych bazach znajdą się orzeczenia sądów apelacyjnych i okręgowych, niewykluczone, że również rejonowych. Docelowo, po uruchomieniu przez wszystkie sądy apelacyjne elektronicznych baz, powstanie jedna centralna strona internetowa z orzecznictwem wszystkich sądów powszechnych. Wrocław na początek Prace nad stworzeniem aplikacji umożliwiającej funkcjonowanie elektronicznej