Dozór elektroniczny w Internecie

Www.dozorelektroniczny.gov.pl – to adres uruchomionej przez resort sprawiedliwości strony internetowej poświęconej Systemowi Dozoru Elektronicznego. Witryna powstała po to, aby wszyscy zainteresowani odbywaniem kary w Systemie Dozoru Elektronicznego mogli w jednym miejscu znaleźć wszelkie interesujące ich informacje. Dzięki nowej stronie klienci systemu, czyli osoby które chciałyby odbywać w nim karę bądź np. ich bliscy, dowiedzą się m.in.: jakie są warunki odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, czym jest dozór elektroniczny, kiedy rozpoczyna się odbywanie kary, a także czym grozi naruszenie zasad odbywania kary w SDE. Na stronie, w jednym miejscu umieszczone zostały treści podstawowych aktów prawnych wprowadzających System Dozoru Elektronicznego oraz

Niebieski sukces polskiej Prezydencji

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia dla Unii Europejskiej opcjonalnego zbioru wspólnych przepisów dotyczących sprzedaży w Internecie. To duży sukces polskiej Prezydencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Idea „niebieskiego guzika”, a tak potocznie nazywany jest projekt dotyczący Europejskiego Prawa Umów, to jeden z europejskich priorytetów resortu sprawiedliwości. Celem projektu jest wyeliminowanie barier, stanowiących przeszkodę dla rozwoju rynku i gospodarki europejskiej, a wynikających z różnic w prawie umów państw członkowskich. „Blue button” umożliwi przedsiębiorcom i konsumentom oparcie wszystkich umów sprzedaży zawieranych na rynku europejskim o jednolity, europejski reżim prawny. Spowoduje to obniżenie kosztów ich działalności i umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału drzemiącego

E-sąd z kolejnymi etatami

E-sąd, informatyzacja sądownictwa

Do rozpatrzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym wpłynęło już ponad 2 miliony spraw. Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o kolejnym kadrowym wzmocnieniu e-sądu. Rozpatrujący sprawy upominawcze za pośrednictwem Internetu e-sąd istnieje od stycznia ubiegłego roku. Od tego czasu trafiło do niego ponad 2 miliony spraw. Z tego załatwionych jest już ponad 1 600 000 spraw. – To wielki sukces oraz dowód na to, jak bardzo potrzebne i oczekiwane było wprowadzenie tego rozwiązania. W najbliższych latach powstaną kolejne e-sądy, które – mam nadzieję – sprawdzą się równie doskonale, jak ten lubelski – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. W związku z wciąż rosnącą popularnością e-sądu

Szczyt Unia Europejska-Rosja

11 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się 15. posiedzenie Rady Stałego Partnerstwa UE-Rosja, poświęcone sprawom wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W obradach, poza Ministrem Sprawiedliwości RP – udział wzięli także m.in. Minister Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej Aleksander Konowałow, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Jerzy Miler oraz rosyjski wiceminister spraw wewnętrznych – Sergiej Buławin oraz komisarz Cecilia Malmström, która reprezentowała Komisję Europejską. Podczas posiedzenia Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że w zakresie dwustronnych polsko-rosyjskich relacji ministrowie sprawiedliwości RP i Federacji Rosyjskiej zakończyli prace nad Porozumieniem o bezpośrednim trybie porozumiewania się sądów w sprawach cywilnych, na podstawie Umowy dwustronnej o pomocy