Czas na kuratorów sądowych

Zwróćmy uwagę na pierwotną funkcję prawa karnego – sprawiedliwościową. To funkcja o dużym znaczeniu społecznym. Jej cel to zapewnienie poczucia sprawiedliwości nie tylko ofierze czynu zabronionego, ale też całemu społeczeństwu. Oto pytanie, które nasuwa się w jej kontekście: jak to założenie realizowane jest w praktyce? Nie chodzi tu jednak o prymitywny odruch zemsty czy odwetu. Raczej o wzbudzenie w obywatelach wewnętrznego przekonania, że czynnik sprawiedliwościowy, po wnikliwym przeanalizowaniu faktów, sprowadza na sprawcę sprawiedliwą odpłatę za dokonanie czynu zabronionego, a osobom pokrzywdzonym zapewnia rekompensatę poniesionych strat. Wywiad środowiskowy By taka sytuacja miała miejsce sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, potrzebują dogłębnej

Tagi: , ,

Kalendarium

Kalendarium18 listopada 2011 r., cała Polska Konkurs EY Financial Challenger Konkurs EY Financial Challenger skierowany jest do studentów IV i V roku uczelni ekonomicznych oraz kierunków prawniczych. Studenci będą przeprowadzać fikcyjne transakcje sprzedaży i kupna spółki, wykonywać wyceny spółki oraz przygotowywać analizy finansowe. Konkurs składa się z trzech etapów: studenci rozwiązują zadania w formie elektronicznej oraz w formie ustnych prezentacji. Termin zgłaszania zespołów do konkursu upływa 18 listopada 2011 r. Więcej informacji na stronie organizatora: www.ey.com/pl. 18 listopada 2011 r., Kraków Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe Prawo Medyczne 2011” Konferencja jest efektem współpracy Sekcji Prawa Medycznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu

Tagi: , ,

Radca prawny w pracy magisterskiej

Celem organizatorów konkursu jest zainteresowanie studentów prawa problematyką wykonywania zawodu radcy prawnego oraz deontologii tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania. Konkurs ma też zwrócić uwagę studentów na zagadnienia komparatystyczne (rynek usług prawniczych w Polsce oraz poza granicami kraju) oraz działalność samorządu radców prawnych wobec braku kompleksowej regulacji dotyczącej organizacji tego samorządu. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów wyższych, którzy swoje prace magisterskie obronili po dniu 1 maja 2008 r. na ocenę co najmniej dobrą. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą do 30 listopada na adres KRRP. Pięcioosobowa komisja konkursowa, powołana spośród członków Prezydium KRRP, wyłoni

Tagi: ,

Luminarz prawa UE

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę z Dziedziny Prawa Europejskiego „Luminarz” to jeden z najstarszych konkursów skierowanych do studentów prawa. Poczynając od 1997 r., z każdą kolejną edycją cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Konkurs jest adresowany do absolwentów wydziałów prawa i administracji wszystkich polskich uczelni, którzy jako temat swojej pracy magisterskiej wybrali porównywanie prawa polskiego i prawa wspólnotowego. Tematyka prac dyplomowych powinna dotyczyć przede wszystkim: historii i rozwoju prawa europejskiego, organizacji europejskich instytucji i procedur, źródeł i zasad prawa europejskiego, instrumentów prawnych rynku wewnętrznego, europejskiego prawa konkurencji, instrumentów prawnych realizacji wspólnych polityk, sądowej ochrony praw osób fizycznych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Tagi:

Europa oczami studentów

Oddziaływanie dyrektywy nieimplementowanej, znaczenie Karty Praw Podstawowych, relacja obywatelstwa unijnego do obywatelstwa krajowego – to tylko niektóre problemy, z którymi obecnie mierzy się Unia Europejska. Najważniejsze dla UE kwestie będą również przedmiotem prac studentów uczestniczących w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego. Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego adresowany jest do studentów wszystkich wydziałów prawa i administracji w Polsce. Konkurs składa się z dwóch etapów. Zadaniem uczestników pierwszego etapu jest napisanie eseju na jeden z siedmiu zaproponowanych przez organizatorów tematów. Tematy dotyczą najbardziej kontrowersyjnych i jednocześnie najtrudniejszych do rozstrzygnięcia problemów, z którymi mierzy się UE: od możliwości kontroli prawa unijnego przez instytucje

Tagi:

Prawa człowieka na kinowym ekranie

Family Portrait in Black and White, reż. Julia Ivanowa

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. 11. Edycja Festiwalu rozpocznie się 8 grudnia w Warszawie. W ciągu 10 dni festiwalowa publiczność obejrzy 90 filmów z całego świata. WATCH DOCS to wspólne przedsięwzięcie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, warszawskiego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Społecznego Instytutu Filmowego. Podczas tegorocznego festiwalu zaprezentowane zostaną najlepsze światowe filmy, wyprodukowane w latach 2010 – 2011 i dotyczące szeroko pojętej problematyki praw człowieka. – To przede wszystkim filmy dokumentalne. Mają walor świadectwa i unikalną siłę oddziaływania wynikającą ze społecznego odbioru sztuki

Tagi: ,