Europa oczami studentów

Tagi:

Oddziaływanie dyrektywy nieimplementowanej, znaczenie Karty Praw Podstawowych, relacja obywatelstwa unijnego do obywatelstwa krajowego – to tylko niektóre problemy, z którymi obecnie mierzy się Unia Europejska. Najważniejsze dla UE kwestie będą również przedmiotem prac studentów uczestniczących w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego.

Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego adresowany jest do studentów wszystkich wydziałów prawa i administracji w Polsce. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Zadaniem uczestników pierwszego etapu jest napisanie eseju na jeden z siedmiu zaproponowanych przez organizatorów tematów. Tematy dotyczą najbardziej kontrowersyjnych i jednocześnie najtrudniejszych do rozstrzygnięcia problemów, z którymi mierzy się UE: od możliwości kontroli prawa unijnego przez instytucje krajowe po doniosłość Karty Praw Podstawowych w Polsce, mimo braku jej ratyfikacji.

Prace zostaną ocenione według kryterium oryginalności oraz merytorycznego opracowania tematu. 25 autorów najlepszych esejów zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, który polega na rozwiązaniu testu konkursowego. Autorzy pięciu najlepiej ocenionych rozwiązań wezmą udział w ścisłym finale, który będzie polegał na ustnej odpowiedzi na trzy pytania zadane przez, składające się z profesorów i doktorów nauk prawnych, jury. Jurorzy wezmą pod uwagę poprawność merytoryczną i językową wypowiedzi oraz organizację prezentacji. Na finalistów konkursu czekają nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości 1000 zł.

Organizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Słubice.