Luminarz prawa UE

Tagi:

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę z Dziedziny Prawa Europejskiego „Luminarz” to jeden z najstarszych konkursów skierowanych do studentów prawa. Poczynając od 1997 r., z każdą kolejną edycją cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Konkurs jest adresowany do absolwentów wydziałów prawa i administracji wszystkich polskich uczelni, którzy jako temat swojej pracy magisterskiej wybrali porównywanie prawa polskiego i prawa wspólnotowego. Tematyka prac dyplomowych powinna dotyczyć przede wszystkim: historii i rozwoju prawa europejskiego, organizacji europejskich instytucji i procedur, źródeł i zasad prawa europejskiego, instrumentów prawnych rynku wewnętrznego, europejskiego prawa konkurencji, instrumentów prawnych realizacji wspólnych polityk, sądowej ochrony praw osób fizycznych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci, którzy obronili prace magisterskie do 31 października 2011 r.

Jury, w którego skład wchodzić będą przedstawiciele Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz prawnicy z Kancelarii White and Case (współorganizatora konkursu), dokona oceny zgłoszonych prac na podstawie wyboru tematu i metodologii pracy, identyfikacji prawa i orzecznictwa, doboru literatury, użyteczności pracy dla polskiej praktyki oraz wartości poznawczej pracy. Na laureatów czekają m.in. książki, hasła dostępu do Bazy Prawa Polskiego On-line, a także bezpłatne kursy języka angielskiego dla prawników.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu można znaleźć pod adresem: www.elsa.org.pl/luminarz.