Radca prawny w pracy magisterskiej

Tagi: ,

Celem organizatorów konkursu jest zainteresowanie studentów prawa problematyką wykonywania zawodu radcy prawnego oraz deontologii tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania. Konkurs ma też zwrócić uwagę studentów na zagadnienia komparatystyczne (rynek usług prawniczych w Polsce oraz poza granicami kraju) oraz działalność samorządu radców prawnych wobec braku kompleksowej regulacji dotyczącej organizacji tego samorządu.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów wyższych, którzy swoje prace magisterskie obronili po dniu 1 maja 2008 r. na ocenę co najmniej dobrą. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą do 30 listopada na adres KRRP. Pięcioosobowa komisja konkursowa, powołana spośród członków Prezydium KRRP, wyłoni zwycięską pracę – biorąc pod uwagę zarówno jej jakość merytoryczną, jak i nowatorski charakter. Ubiegłoroczną edycję wygrała Katarzyna Mikołajczyk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, autorka pracy zatytułowanej „Tajemnica jako wartość prawna na przykładzie tajemnicy zawodowej adwokatów i radców prawnych”.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej krajowej Rady Radców Prawnych – www.kirp.pl.