Umiejętność zarządzania

Sędzia Sławomir Różycki

W swojej pracy sędziowie zajmują się przede wszystkim orzecznictwem. Są przełożonymi dla asystentów, czy protokolantów. Zależy im na jak najlepszych wynikach pracy tych osób. I tu przydatna może okazać się wiedza z zakresu zarządzania i motywowania. Może ona poprawić efekty naszej pracy, jak też nawiązać dobrą współpracę z pracownikami, których dotychczas wolelibyśmy w sądzie nie mieć. Prezes pewnego sądu rejonowego żalił mi się kiedyś na swoich pracowników. Próbował odmłodzić kadrę. Starsi pracownicy spoczęli bowiem na laurach. Pracę wykonywali bez większego zaangażowania, wydawało się, że opieszale, wręcz leniwie, popadali w rutynę, ciężko było ich nakłonić do korzystania z nowego oprogramowania lub

Tagi: , , , ,

Mediacje gospodarcze w praktyce

Szkolenia dla mediatorów

W październiku ruszyły bezpłatne cykle szkoleniowe, dotyczące alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych. Ich adresatami są sędziowie, mediatorzy oraz pracownicy punktów obsługi interesantów. To kolejne działania resortu sprawiedliwości mające na celu upowszechnianie mediacji w społeczeństwie. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” – Zadania nr 5: Upowszechnianie informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, podejmowane są działania w zakresie upowszechniania informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Mała świadomość Zaczątkiem działań podejmowanych przez Ministerstwo

Tagi: , ,