Szkolenie na odległość

Brak czasu na wyjazdowe szkolenie przestaje być dobrą wymówką. Coraz bardziej popularne stają się szkolenia e-learningowe. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury wciąż rozszerza ich ofertę.

Szkolenia e-learningowe to jedna z najbardziej rozwijających się metod szkoleniowych. Tym, co odróżnia je od „tradycyjnych” szkoleń, to wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dostęp do Internetu jest de facto jedynym wymogiem dla tych, którzy chcieliby się dokształcić w ten sposób.

Polacy już doceniają

Kształcenie na odległość, bo tak nazywane są e-learningowe kursy, w Polsce wykorzystywane jest przede wszystkim na uczelniach wyższych. Coraz częściej z oferty korzystają firmy i instytucje administracji publicznej. Mimo tego, że na polskim rynku jest to nowa metoda, grupa jej zwolenników rośnie. Trudno nie docenić zalet tej formy szkoleniowej.

Z punktu widzenia kursanta metoda e-learningowa pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Nie trzeba dojeżdżać, wystarczy dostęp do komputera i Internetu. Szkolenia można odbywać według własnego tempa. Zakończenie jednego z jego etapów nie oznacza niemożności powrotu do przerobionej części materiału. Gdy chcemy wrócić do pewnych zagadnień – nie ma ku temu przeszkód. Szkolenie „w sieci” daje też możliwość zatrzymania się nad daną częścią treści szkoleniowej w dowolnym momencie.

Zalety szkoleń doceniają nie tylko kursanci, ale i pracodawcy. Jedna z nich to brak dezorganizacji pracy. Jednak nawet najlepsze rozwiązania mają swoje wady. Wśród minusów szkoleń „na odległość” wskazywany jest brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcą oraz innymi uczestnikami. Osoby, które skorzystały z tej formy dokształcania twierdzą, że takie instrumenty jak fora czy czaty internetowe – które są nieodzownym elementem e-learningowych szkoleń – w dużym stopniu eliminują te niedogodności. Tak jak w przypadku innych szkoleń, także i w przypadku tych wirtualnych, ważne są dwa elementy: dyscyplina i systematyka.

E-learning dla sędziów

Nie tylko studenci oraz pracownicy korporacji mogą skorzystać z tej formy szkoleń. Mogą także sędziowie. Ofertę dla nich stworzyła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

W ramach projektu ,,Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości’’, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre Rządzenie, KSSiP zrealizowała zadanie polegające na przygotowaniu platformy e-learningowej wraz ze szkoleniami multimedialnymi.

W listopadzie ubiegłego roku podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze dialogu konkurencyjnego na usługę przygotowania i instalacji platformy e-learningowej. W lutym tego roku ruszyło pierwsze szkolenie – ,,Komunikacja interpersonalna’’. Oferta KSSiP w tym zakresie wciąż się rozszerza. Obecnie dostępnych jest 15 szkoleń: „Komunikacja interpersonalna”, „Sztuka autoprezentacji”, „Wystąpienia publiczne i medialne”, „Komunikacja w mediach”, „Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mediacje.”, „Międzynarodowe postępowanie upadłościowe”, „Przestępstwa komputerowe – metodyka prowadzenia postępowań”, „Wypadki drogowe – problematyka postępowania przygotowawczego i sądowego”, „Rachunkowość w prawie gospodarczym”, „Finanse przedsiębiorstw dla sędziów i prokuratorów”, „Dobre praktyki zarządzania: modernizacja zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości”, „System prawny w Wielkiej Brytanii: angielski język prawniczy na poziomie A2”, „The UK Legal System: English for lawyers – level B2”, „System prawny we Francji: francuski język prawniczy na poziomie A2” oraz „System prawny w Niemczech: niemiecki język prawniczy na poziomie A2”.

Darmowa wiedza

Szkolenia obejmują następujące kategorie: szkolenia specjalistyczne, tzw. szkolenia miękkie oraz językowe. Autorami szkoleń specjalistycznych są sędziowie, wykładowcy uczelni wyższych a także biegli. Szkolenia miękkie przygotowali psychologowie, mediatorzy oraz dziennikarze. Blok językowy został opracowany przez wyłonioną w drodze przetargu szkołę językową. Niebawem ruszy kurs z zakresu elektronicznego protokołowania rozpraw.

Ze szkoleń mogą bezpłatnie korzystać pracownicy wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci, referendarze sądowi, kuratorzy, aplikanci i urzędnicy). Co zrobić, aby rozpocząć naukę? Wystarczy wejść na portal i zalogować się. Można to zrobić w dwojaki sposób: przez przeglądarkę internetową i wpisanie adresu www.e-learning.kssip. gov.pl lub przez stronę Szkoły www. kssip.gov.pl (należy kliknąć w zakładkę E-Learning ).

Kto pyta, nie błądzi

Po zatwierdzeniu papierowego zgłoszenia przez KSSiP uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o uzyskaniu dostępu do portalu. Po spełnieniu wymagań formalnych można korzystać ze wszystkich szkoleń. Uruchomiona została też infolinia, gdzie opiekunowie udzielają odpowiedzi na pytania. Uczestnicy mogą korzystać z narzędzi wsparcia takich jak: forum czy czat. Na pytania merytoryczne odpowiadają eksperci – autorzy szkoleń. Po zakończeniu szkolenia, każdy otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. O tym, że takie szkolenia cieszą się coraz większą popularnością świadczą statystyki. Według stanu na koniec września tego roku chętnych do udziału w nich było 2583 osób. Tyle osób przesłało dokumenty do KSSiP i otrzymało dostęp do szkoleń. Szkolenia ukończyło 4447 osób, z tymże np.: jedna osoba mogła zaliczyć kilka szkoleń. Wśród absolwentów Szkoły są osoby, które ukończyły wszystkie szkolenia! Najliczniej szkolącą się grupą są urzędnicy. – Zachęcamy wszystkich pracowników wymiaru sprawiedliwości do uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych – mówią organizatorzy kursów.

Autorka jest prokuratorem w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie delegowaną do KSSiP