Na wokandzie ETPCz

W trakcie wakacji Europejski Trybunał Praw Człowieka nie odpoczywał. W ostatnich miesiącach zapadło kilka ciekawych wyroków odnoszących się do funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. W czerwcu tego roku Trybunał ogłosił osiem wyroków w sprawach przeciwko Polsce. W sprawie Garlicki (wyrok z 14 czerwca 2011 r., skarga nr 36921/07), o której szerzej poniżej, Trybunał badał zasadność kilkunastu zarzutów naruszenia postanowień Konwencji – art. 3, art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 6 ust. 2 oraz art. 1 Protokołu 1 do Konwencji. Ponownie o lustracji Sprawa Jan Mościcki (wyrok z 14 czerwca 2011 r., skarga nr 52443/07) to kolejna sprawa, w

Jak chronić najmłodszych?

VIII Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbyła się 24 i 25 października 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zgromadziła szerokie grono ekspertów z kraju i zagranicy. Począwszy od 2003 r. konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundację Dzieci Niczyje. Tegoroczne spotkanie honorowym patronatem objęli Prokurator Generalny, Minister Zdrowia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Unijny priorytet Wzorem lat ubiegłych konferencja poświęcona została pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochronie praw

Pokaz e-protokołu

E-protokół - prezentacja systemu w jednym z sądów w Warszawie

19 października w warszawskim sądzie okręgowym zaprezentowano system do nagrywania rozpraw. Zakończenie wdrażania programu protokołu elektronicznego zaplanowane jest na 2013 r. Nagrywanie rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego, a tym samym wprowadzeniu do polskiej procedury cywilnej protokołów elektronicznych z zapisem przebiegu rozpraw sądowych. W trakcie spotkania zaprezentowana została rozprawa rejestrowana za pomocą wdrażanego w sądach systemu nagrywania rozpraw (protokół elektroniczny) oraz portale orzeczeń i informacyjny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Dokonano też prezentacji systemu transkrypcji oraz omówiono najważniejsze założenia wdrażanego systemu i jego funkcjonalności. Do dzisiaj system umożliwiający nagrywanie został zainstalowany w prawie 350 salach sądowych w całej

Tagi: , , ,

Dozór elektroniczny w Internecie

Www.dozorelektroniczny.gov.pl – to adres uruchomionej przez resort sprawiedliwości strony internetowej poświęconej Systemowi Dozoru Elektronicznego. Witryna powstała po to, aby wszyscy zainteresowani odbywaniem kary w Systemie Dozoru Elektronicznego mogli w jednym miejscu znaleźć wszelkie interesujące ich informacje. Dzięki nowej stronie klienci systemu, czyli osoby które chciałyby odbywać w nim karę bądź np. ich bliscy, dowiedzą się m.in.: jakie są warunki odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, czym jest dozór elektroniczny, kiedy rozpoczyna się odbywanie kary, a także czym grozi naruszenie zasad odbywania kary w SDE. Na stronie, w jednym miejscu umieszczone zostały treści podstawowych aktów prawnych wprowadzających System Dozoru Elektronicznego oraz

Niebieski sukces polskiej Prezydencji

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia dla Unii Europejskiej opcjonalnego zbioru wspólnych przepisów dotyczących sprzedaży w Internecie. To duży sukces polskiej Prezydencji w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Idea „niebieskiego guzika”, a tak potocznie nazywany jest projekt dotyczący Europejskiego Prawa Umów, to jeden z europejskich priorytetów resortu sprawiedliwości. Celem projektu jest wyeliminowanie barier, stanowiących przeszkodę dla rozwoju rynku i gospodarki europejskiej, a wynikających z różnic w prawie umów państw członkowskich. „Blue button” umożliwi przedsiębiorcom i konsumentom oparcie wszystkich umów sprzedaży zawieranych na rynku europejskim o jednolity, europejski reżim prawny. Spowoduje to obniżenie kosztów ich działalności i umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału drzemiącego

E-sąd z kolejnymi etatami

E-sąd, informatyzacja sądownictwa

Do rozpatrzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym wpłynęło już ponad 2 miliony spraw. Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o kolejnym kadrowym wzmocnieniu e-sądu. Rozpatrujący sprawy upominawcze za pośrednictwem Internetu e-sąd istnieje od stycznia ubiegłego roku. Od tego czasu trafiło do niego ponad 2 miliony spraw. Z tego załatwionych jest już ponad 1 600 000 spraw. – To wielki sukces oraz dowód na to, jak bardzo potrzebne i oczekiwane było wprowadzenie tego rozwiązania. W najbliższych latach powstaną kolejne e-sądy, które – mam nadzieję – sprawdzą się równie doskonale, jak ten lubelski – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. W związku z wciąż rosnącą popularnością e-sądu

Szczyt Unia Europejska-Rosja

11 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się 15. posiedzenie Rady Stałego Partnerstwa UE-Rosja, poświęcone sprawom wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W obradach, poza Ministrem Sprawiedliwości RP – udział wzięli także m.in. Minister Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej Aleksander Konowałow, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Jerzy Miler oraz rosyjski wiceminister spraw wewnętrznych – Sergiej Buławin oraz komisarz Cecilia Malmström, która reprezentowała Komisję Europejską. Podczas posiedzenia Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że w zakresie dwustronnych polsko-rosyjskich relacji ministrowie sprawiedliwości RP i Federacji Rosyjskiej zakończyli prace nad Porozumieniem o bezpośrednim trybie porozumiewania się sądów w sprawach cywilnych, na podstawie Umowy dwustronnej o pomocy