E-sąd z kolejnymi etatami

E-sąd, informatyzacja sądownictwa

Fot. Piotr Potrebka

Do rozpatrzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym wpłynęło już ponad 2 miliony spraw. Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o kolejnym kadrowym wzmocnieniu e-sądu.

Rozpatrujący sprawy upominawcze za pośrednictwem Internetu e-sąd istnieje od stycznia ubiegłego roku. Od tego czasu trafiło do niego ponad 2 miliony spraw. Z tego załatwionych jest już ponad 1 600 000 spraw.

– To wielki sukces oraz dowód na to, jak bardzo potrzebne i oczekiwane było wprowadzenie tego rozwiązania. W najbliższych latach powstaną kolejne e-sądy, które – mam nadzieję – sprawdzą się równie doskonale, jak ten lubelski – mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski.

W związku z wciąż rosnącą popularnością e-sądu szef resortu sprawiedliwości już we wrześniu podjął decyzję o jego kolejnym wzmocnieniu kadrowym. Na skutek tej decyzji e-sąd został wzmocniony o kolejnych siedem etatów referendarskich – do 45 referendarzy, a także o 10 etatów urzędniczych i 4 asystenckie. 30 września obwieszczone zostały dwa etaty sędziowskie z przeznaczeniem do e-sądu. Wcześniej – obwieszczono jedno wolne stanowisko sędziowskie. W październiku Minister Sprawiedliwości przekazał e-sądowi kolejne 6 etatów urzędniczych.

Obecnie w e-sądzie zdalnie pracuje 84 referendarzy. Ostatecznie do końca roku w kadrze e-sądu pracować powinno 6 sędziów, 70 referendarzy pracujących na miejscu oraz ok. 100 urzędników, a także referendarze delegowani z ośrodków migracji ksiąg wieczystych w liczbie uwzględniającej potrzeby e-sądu oraz potrzebę utrzymania tempa migracji ksiąg wieczystych.

E-sąd swoją właściwością obejmuje cały kraj. Główne cele jego powstania to: uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.