Pokaz e-protokołu

Tagi: , , ,
E-protokół - prezentacja systemu w jednym z sądów w Warszawie

fot. arch

19 października w warszawskim sądzie okręgowym zaprezentowano system do nagrywania rozpraw. Zakończenie wdrażania programu protokołu elektronicznego zaplanowane jest na 2013 r.

Nagrywanie rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego, a tym samym wprowadzeniu do polskiej procedury cywilnej protokołów elektronicznych z zapisem przebiegu rozpraw sądowych.

W trakcie spotkania zaprezentowana została rozprawa rejestrowana za pomocą wdrażanego w sądach systemu nagrywania rozpraw (protokół elektroniczny) oraz portale orzeczeń i informacyjny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Dokonano też prezentacji systemu transkrypcji oraz omówiono najważniejsze założenia wdrażanego systemu i jego funkcjonalności.

Do dzisiaj system umożliwiający nagrywanie został zainstalowany w prawie 350 salach sądowych w całej Polsce. W kolejnych miesiącach będzie instalowany w pozostałych salach sądów okręgowych. W przyszłym roku wyposażenie trafi także do większości sal sądów rejonowych.

W sumie, do końca tego roku sale rozpraw w wydziałach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych w sądach okręgowych i apelacyjnych zostaną wyposażone w kamery, mikrofony, monitory oraz urządzenia i oprogramowanie służące do ich obsługi. Koszt wdrożenia całości projektu (do 2013 r.) to 150 mln złotych.

Dzięki nowemu systemowi zamiast tradycyjnego, papierowego protokołu powstanie e-protokół, czyli plik dźwiękowy albo audiowizualny. Sędzia nie będzie dyktował protokolantowi treści protokołu, w związku z tym rozprawa potrwa znaczniej krócej niż tradycyjnie. Wszystkie wypowiedzi stron postępowania i innych osób w nim uczestniczących zostaną zaprotokołowane, czyli nagrane.

Protokolant będzie czuwał nad tym, by protokół elektroniczny, czyli nagranie, został prawidłowo sporządzony. Umożliwi to specjalne oprogramowanie zainstalowane w jego komputerze.

Od wielu lat rozprawy sądowe z powodzeniem nagrywane są w Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Z czasem rozwiązanie to zostało wprowadzone w innych państwach Unii Europejskiej, w tym m.in. we Włoszech, Hiszpanii i Estonii. Doświadczenia tych krajów wskazują, że wdrożenie protokołu elektronicznego istotnie wpływa na skrócenie czasu trwania postępowań sądowych. Rozwiązanie, które uruchamiamy, także w Polsce skróci czas oczekiwania na rozstrzygnięcie spraw w sądach przynajmniej o 1/3.

Redakcja