O kwartalniku

„Na wokandzie” to bezpłatny kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na jego łamach poruszamy tematy związane z szeroko pojętą reformą wymiaru sprawiedliwości, w tym sposobom na ulepszanie pracy sądów.

Adresatem naszego pisma są wszyscy. W szczególny sposób do jego lektury zachęcamy sędziów, prokuratorów, adwokatów, pracowników sądów, studentów nauk prawnych oraz kadrę akademicka z wydziałów prawa szkół wyższych.

Łamy kwartalnika to swoiste środowiskowe forum wymiany opinii o kierunkach reformy prawa i instytucjach wymiaru sprawiedliwości

Na łamach kwartalnika znajdą Państwo artykuły dotyczące podejmowanych i planowanych zmian w prawie (wraz z wyjaśnieniem zasadności wprowadzania tych zmian), opisy bieżącej działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, środowiskowe opinie na temat reformy prawa i problemów sądownictwa, a także wszelkie informacje dla kadry sędziowskiej – większość materiałów o charakterze praktycznym, w formie informacyjnej bądź publicystycznej.

Każde wydanie kwartalnika „Na Wokandzie” to stałe rubryki i działy, a wśród nich: wydarzenia czyli krótkie informacje prasowe dotyczące działalności Ministerstwa Sprawiedliwości; wywiady z autorytetami prawniczymi; dobre praktyki czyli artykuły ilustrujące działania, dzięki którym sądownictwo staje się bardziej dostępne dla obywatela; dział aplikacja i kariera oraz porady na temat budowania kariery w trakcie i po ukończeniu nauki; współtworzony przez Czytelników dział opinie; felietony wybitnych przedstawicieli orzecznictwa oraz profesury.

Redakcja