Redakcja

Redakcja „Na wokandzie”

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Ministra, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
fax: (22) 628 65 52

e-mail: nawokandzie@ms.gov.pl
www.nawokandzie.ms.gov.pl

Redaktor Naczelny
Robert Rusinek

Wydawca
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości

  1. Regulamin Redakcji i Kolegium Redakcyjnego (6 lutego 2009 r.)
  2. Powołanie Redakcji i Kolegium (6 lutego 2009 r.)
  3. Uzupełnienie składu Kolegium (29 maja 2009 r.)
  4. Zmiana składu Redakcji (8 lutego 2010 r.)
  5. Zmiana składu Redakcji i Kolegium (11 marca 2011 r.)
  6. Zarządzenie nr 102/16/BM (1 kwietnia 2016 r.)