Mapa strony

Kategorie
Starsze artykuły
 1. Reforma Krajowej Rady Sądownictwa
 2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklęty[...]
 3. Europejskie standardy dojścia do urzędu [...]
 4. Dokończenie reformy aplikacji sędziowski[...]
 5. Lichwa pieniężna w polskim prawie XX wie[...]
 6. Umowa i dokument w nowej formie
 7. Prawo do wykonywania zawodu adwokata
 8. Nowy model pozwu zbiorowego
 9. Europejskie sprawy o wydanie dziecka
 10. Rok w Trybunale Praw Człowieka
 11. Na wokandzie ETPCz
 12. Ustne uzasadnienie wyroku
 13. Rok bezpłatnej pomocy prawnej
 14. Przeciw wyłudzeniom VAT
 15. Reforma procedur w sądownictwie
 16. Nowoczesne metody zarządzania sądami (wd[...]
 17. Skazania osób dorosłych – statysty[...]
 18. Kontrakt zawodowego piłkarza
 19. Karalność przestępstw podatkowych
 20. Międzynarodowe tabele alimentacyjne
 21. Ochrona danych osobowych po nowemu
 22. Ochrona wizerunku osoby
 23. Rozwój kadr sądów powszechnych – w[...]
 24. Sprawiedliwa ocena pracownika sądu
 25. Kształcenie prawników a wyzwania współcz[...]
 26. Podsumowanie roku w Ministerstwie Sprawi[...]
 27. Zawodowe egzaminy prawnicze w orzecznict[...]
 28. Co nowego w egzaminach prawniczych
 29. Przyjazne pokoje przesłuchań
 30. Międzynarodowe adopcje rodzinne
 31. Przepadek w prawie karnym – natura[...]
 32. Środek tymczasowy w postępowaniu przed T[...]
 33. Na wokandzie ETPCz
 34. Odpowiedzialność i przejrzystość w sądac[...]
 35. Rejestr Spadkowy – elektroniczna b[...]
 36. Najważniejsze jest dobro dziecka
 37. Nieodpłatna pomoc prawna w praktyce
 38. Stop piratom drogowym
 39. Projekt ustawy o Komisji Weryfikacyjnej
 40. Więcej praw w dochodzeniu roszczeń
 41. Biurowość sądowa, czyli o sprawach, któr[...]
 42. Badania pozostałości powystrzałowych
 43. Koszty mediacji
 44. Zarząd spółki nie zawsze gra do tej same[...]
 45. Która aplikacja lepsza – radcowska[...]
 46. Alimenty międzynarodowe
 47. Eksperci o konfiskacie rozszerzonej
 48. Egzamin prawniczy z odwołaniem
 49. Czy „mecenas” brzmi dzisiaj dumnie?
 50. Aplikacje adwokacka i radcowska – zasady
 51. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – [...]
 52. Notariusz w elektronicznym postępowaniu [...]
 53. W stronę ochrony autonomii rodziny
 54. Uelastycznienie systemu kar
 55. Strasburg a skuteczny krajowy środek pra[...]
 56. Na wokandzie ETPCz
 57. Ławnicy – potrzeba zmian
 58. Uprowadzenia rodzicielskie
 59. Jak skutecznie przeciwdziałać piramidom [...]
 60. Nowe rozwiązania legislacyjne w walce z [...]
 61. Usprawnienia w wymiarze sprawiedliwości
 62. Dobra zmiana w prokuraturze
 63. Znak towarowy w polskim prawie
 64. Przestępczość gospodarcza – aspekt specj[...]
 65. Wyższe standardy praworządności i ochron[...]
 66. System dozoru elektronicznego w praktyce
 67. Walka z lichwą – propozycje Ministerstwa[...]
 68. O dobre imię Polski
 69. Koniec z bezkarnością za przestępstwa i [...]
 70. Więcej jawności w procesie karnym
 71. O tworzeniu prawa konsumenckiego słów ki[...]
 72. Państwowa kompensata
 73. Ustawa o rzeczach znalezionych. Kilka uw[...]
 74. Ochrona pokrzywdzonych i świadków w post[...]
 75. Cienie i blaski prowadzenia własnej kanc[...]
 76. Zakres zmian w upadłości konsumenckiej
 77. Gwarancje praw zatrzymanego
 78. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia[...]
 79. Uzasadnienia orzeczeń sądowych a Trybuna[...]
 80. Na wokandzie ETPCz
 81. Sądownictwo – kierunki zmian
 82. Więzienie na Mokotowie
 83. Czy wzrost wynagrodzeń zwiększy prestiż [...]
 84. Praca dla więźniów
 85. Nowe regulacje dotyczące mediacji
 86. Prokuratura ma służyć społeczeństwu
 87. Dla kogo darmowa pomoc prawna
 88. Gdzie szukać statystyk wymiaru sprawiedl[...]
 89. Prawo sportowe, rynek dla nielicznych
 90. Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych
 91. Swoboda wypowiedzi a powaga i bezstronno[...]
 92. Na wokandzie ETPCz
 93. Nadzór nad prokuraturą w państwach UE. K[...]
 94. Kontradyktoryjny eksperyment na społecze[...]
 95. Zadania prokuratury w świetle Prawa o pr[...]
 96. Prokuratura jako jeden z filarów Państwa
 97. Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnier[...]
 98. Michał Wójcik Sekretarzem Stanu w Minist[...]
 99. Wybór pionów dyscyplinarnych w Izbach Ad[...]
 100. Natychmiast do poprawczaka?
 101. Prokuratura dla prokuratorów czy dla oby[...]
 102. Mediacja to rozmowa, która przez zrozumi[...]
 103. 1500 punktów pomocy prawnej
 104. Zbigniew Ziobro nowym Ministrem Sprawied[...]
 105. Nieletniego prawo do wolności
 106. Ekstradycja a Europejska Konwencja Praw [...]
 107. Dobre praktyki tworzenia prawa, czyli ja[...]
 108. Na wokandzie ETPCz
 109. Mediacja jako alternatywa dla procesu
 110. Mediacja – nowe otwarcie
 111. Poradnik dla dziennikarzy
 112. Unijne fundusze
 113. Garść nostalgii
 114. Zalęknione Księżniczki Temidy
 115. Status na FB: sędzia
 116. Nie BOImy się interesanta
 117. Absolwent prawa na rynku pracy
 118. Kuratorzy i organizacje społeczne w proc[...]
 119. Badania tekstyliów
 120. Mediacje budują zaufanie społeczne
 121. Rzecznik w sądowym kryzysie
 122. Kryzysowy elementarz
 123. Sądy i komunikacja po węgiersku
 124. Nowi ministrowie
 125. Pożegnanie
 126. Na wokandzie ETPCz
 127. Przychodzi uczeń do prawnika…
 128. Spadki transgraniczne – nowe zasady
 129. Wzmocnić pokrzywdzonych
 130. Przyjazne pokoje obowiązkowe
 131. Rusza darmowa pomoc prawna
 132. Dokument: nowe ujęcie
 133. Ile radcy w adwokacie?
 134. O zarobkach asystentów
 135. O przyczynach kontradyktoryjnej „siwizny[...]
 136. Bezkrwawo, ale z siwymi włosami
 137. Prawnik trzech epok
 138. Bez ławników w sądach rodzinnych?
 139. W obronie ławników
 140. Szansa w konkurencji
 141. Kontradyktoryjność w rękach apelacji
 142. Zawód asystent
 143. Poza korporacją
 144. Atrakcyjny jak sędzia?
 145. Strasburg i wyrok pilotażowy
 146. Medialne know-how dla sprawiedliwości
 147. Pamięć świadka
 148. Nowelizacja k.p.k.: rola tez dowodowych
 149. Upadłość konsumencka – sukces nowych roz[...]
 150. Mniej długów w spadku
 151. Powrót asesury sądowej
 152. Przejrzysty jak MS
 153. KKPK z nowym przewodniczącym
 154. Spółka za złotówkę – prace rządowe na fi[...]
 155. Więcej informatyzacji, szybsze postępowa[...]
 156. Darmowa pomoc prawna w Sejmie
 157. Nowy Minister Sprawiedliwości
 158. Radcowie i adwokaci: nowe zadania
 159. Sędzia, czyli arbiter
 160. Na wokandzie ETPCz
 161. Międzynarodowo o e-protokole
 162. 4,8 tys. nowych adwokatów i radców prawn[...]
 163. Sukces e-nominacji
 164. Przed podniesieniem kurtyny
 165. Bez taryfy ulgowej
 166. Zamień togę na sportowy strój
 167. Twórca polskiego sądownictwa
 168. Wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami
 169. Nowe szaty prokuratury
 170. Recepty na prawniczą konkurencję
 171. Rozmawiać, żeby sprzedawać
 172. Wyroki ETPCz: wykonywanie
 173. Dziennikarz o sądzie, sąd o dziennikarzu
 174. Ślady krwawe: opiniowanie
 175. Zobaczyć niewidzialne
 176. Optymizm kontradyktoryjny
 177. Czas na konsensualizm
 178. Upadłość konsumencka: nowe narzędzia
 179. Na wokandzie ETPCz
 180. Koniec z „zawiasami”
 181. Nowe obowiązki wobec pokrzywdzonego i os[...]
 182. Jeden spadek, jeden sąd, jedno prawo
 183. Kompensata: oczekiwane zmiany
 184. Więcej prawa, więcej pomocy, więcej eduk[...]
 185. Jeden tydzień, setki porad
 186. Sąd otwarty na media
 187. Statystyka na kliknięcie
 188. 6,7 mld dla Temidy
 189. Pochwała przestępstwa?
 190. Sprawiedliwie o wyborach
 191. Punktualny, czyli kulturalny
 192. Praktyk z przekonania
 193. Niespoczynek
 194. Lekarstwo dla biegłych
 195. 25 lat KRS
 196. Prawnik: kreatywny, świadomy siebie bizn[...]
 197. Czas pod kontrolą
 198. Strasburg ponownie o pozbawieniu wolnośc[...]
 199. Biblioteka sądowa dla wszystkich
 200. Kurator dla rodziny
 201. Rozwód rodziców a dobro dziecka
 202. Konsument lepiej chroniony
 203. Wracają małe sądy
 204. Profesjonaliści o krzywdzonych dzieciach
 205. Tydzień dla mediacji
 206. E-protokół: nowa odsłona
 207. Cel: restrukturyzacja
 208. Dużo zadań, mało czasu
 209. Szansa w upadłości
 210. Ze świadkiem pod rękę
 211. Spóźnialski jak polski sędzia
 212. Mentor wrocławskich prawników
 213. Biegli z przeszkodami
 214. Roztropnie z biegłymi
 215. Pęknięcie w prokuraturze
 216. Rada Polityki Karnej
 217. Pozytywnie o sędziach
 218. Szkolenia KSSiP: nowości i evergreeny
 219. Mecenas doby IT
 220. Strasburg o zasadzie domniemania niewinn[...]
 221. Wsparcie świadka: przykład z Norwegii
 222. Użyteczni skazani
 223. Ekspertyza psychologiczna – obszary kont[...]
 224. Bliżej e-komornika
 225. Na wokandzie ETPCz
 226. Procedura i empatia
 227. Do rozmowy trzeba dwojga
 228. Agencje dobrego wyboru
 229. Końcowe odliczanie
 230. Strasburg o niezawisłości i bezstronnośc[...]
 231. Powrót małych sądów
 232. Ludzie, nie struktury
 233. Sędzia, prawnik, obywatel
 234. Zwolnienie gorsze od choroby
 235. Największa władza na ziemi
 236. Psychologia dla prawnika
 237. Z pamiętnika młodego prawnika
 238. Bliżej przesłuchiwanych dzieci
 239. Medialne ABC
 240. Złotoust(n)e motywy
 241. W atmosferze współpracy
 242. Majątki Temidy
 243. Mediacje bardziej atrakcyjne
 244. Pokrzywdzony i świadek w centrum uwagi
 245. Na wokandzie ETPCz
 246. Egzaminy po deregulacji
 247. Lekcja prawa
 248. Prawnie z Ukrainą
 249. Deregulacja na finiszu
 250. Nowe przepisy dla sędziowskiej szkoły
 251. W stronę bardziej sprawiedliwych wynagro[...]
 252. Strategia otwarta na sądy
 253. Dowód z czynności operacyjno-rozpoznawcz[...]
 254. Kurator procesowy dla małoletniego pokrz[...]
 255. Poznań uczy prawa
 256. Biegli do reformy
 257. Prokuratorzy, porozmawiajmy
 258. Proces bez gospodarza
 259. Stracona szansa
 260. Sędzia na trudne czasy
 261. Jestem publicznością
 262. Książki prawnicze
 263. Zgubne skutki ideologizacji
 264. Ta straszna kontradyktoryjność
 265. Kognicyjne (nie)możności
 266. IT w sądach Korony
 267. Gry medialne
 268. Strasburg o wolności słowa
 269. Nastolatek w roli arbitra? W stronę medi[...]
 270. Sąd bardziej cyfrowy
 271. Cywilna e-rewolucja
 272. Na wokandzie ETPCz
 273. Nowe prawo dla konsumentów
 274. Bliżej spółki za złotówkę
 275. Pomoc pokrzywdzonym: doświadczenia międz[...]
 276. Nowe władze sądownictwa
 277. Na wokandzie ETPC
 278. Nowa ustawa, pewniejszy konsument
 279. Przyspieszenie w okienku
 280. Kierunek: obywatel
 281. Diabeł tkwi w strukturach
 282. W granicach prawa
 283. Czas na debatę o prokuraturze
 284. Sędzia sprawiedliwy
 285. Twierdza nie do zdobycia
 286. Prawnik emocjonalny
 287. ETPCz o środkach zapobiegawczych
 288. Przemoc w rodzinie: sposoby przeciwdział[...]
 289. Sztuka (prze)słuchania dziecka
 290. Egzamin z państwa prawa
 291. Strategia: czas na partycypację
 292. U.s.p. do korekty
 293. Świadek pod ochroną
 294. Czekając na Godota
 295. Bitwa o podpis, wojna o nadzór
 296. Historia przed sądem
 297. Widmo jawności
 298. Adwokatura, która nie wróci
 299. Dolegliwość na wolności
 300. Mniej upadłości, więcej napraw
 301. Pokrzywdzeni w centrum uwagi
 302. Konferencja naukowa „Pozaprocesowe[...]
 303. Sądy w statystyce
 304. Profesjonaliści o pomocy najmłodszym pok[...]
 305. Niebezpieczni pod kontrolą
 306. Deregulacja: obywatel ma głos
 307. Prawa ręka informatyzacji
 308. Na straży praw rodziny
 309. Na wokandzie ETPCz
 310. Karne (r)ewolucje
 311. Budżet wciąż rosnący
 312. Awantura o podpis
 313. Szkolenia KSSIP: w cieniu dużych noweliz[...]
 314. Mecenas transgraniczny
 315. Zorientowani na klienta
 316. Strasburg a działania policji
 317. W drodze po koronę
 318. Spółka za złotówkę
 319. Egzamin z kontradyktoryjności
 320. Co z tą sprawnością?
 321. Okiem Kowalskiego
 322. Popłoch w prokuraturze
 323. Wyznanie win
 324. Książki prawnicze
 325. Więcej rozumu, mniej pamięci
 326. Zażalenie dla każdego
 327. Sądowa obraza sprawiedliwości
 328. Immunitet na odszkodowania
 329. Ministrowie o świadkach
 330. Akta w sądzie – nowe zasady
 331. Sejm nad niebezpiecznymi sprawcami
 332. Minister od zawodów prawniczych
 333. Na wokandzie ETPCz
 334. Racjonalnie o zbrodniach i przestępstwac[...]
 335. Aplikacje korporacyjne: więcej praktyki[...]
 336. Anatomia mówienia – porady praktyc[...]
 337. Konwencja a sprawa polska
 338. Piękna polszczyzna w warunkach sali sądo[...]
 339. Psycholog w niespecyficznej roli: profil[...]
 340. Strategicznie o Temidzie
 341. Księga mniej papierowa
 342. Kuratorzy bardziej skuteczni
 343. Szybsza nominacja, mniej wakatów
 344. Sędzia statystyczny
 345. Kamasze dla chuligana
 346. Książki prawnicze
 347. Szkoły bezrobotnych prawników?
 348. Przyspieszenie dyskrecjonalne
 349. Prokuratura przed rewolucją
 350. Chcieć to móc
 351. E-marketing dla prawnika
 352. Chaos w ławach obrończych?
 353. Wielki powrót asesora
 354. My i oni
 355. Deregulacji ciąg dalszy
 356. Jubileusz dyrektor Instytutu Ekspertyz S[...]
 357. Władza pod sędziowską kontrolą
 358. Magia sprzedaży
 359. Brzemię wyroku
 360. Adwokat z mgły
 361. Prokuratorski obiektywizm
 362. Takie Rzeczypospolite, jakie sędziów cho[...]
 363. Niesprawiedliwe sądy o e-sądzie
 364. W koronie czy bez?
 365. Z pożytkiem dla przedsiębiorcy
 366. Radcowie promują wiedzę o sądach
 367. Z mediacją na uczelnie
 368. O kontradyktoryjności w k.p.k.
 369. Książki prawnicze
 370. Wiarygodność świadka: perspektywa komun[...]
 371. Strasburg o kontaktach rodziców z dziećm[...]
 372. Niekonstytucyjność przepisu: skutek ex n[...]
 373. Sposób na przepołowienie
 374. Zarządzanie sprawiedliwością: koniecznoś[...]
 375. Korzyść czy strata? Sześć miesięcy po r[...]
 376. EPU po poprawkach
 377. Więcej rodziny, mniej państwa
 378. Deregulacja z sukcesem
 379. Sędzia europejski – nie tylko z n[...]
 380. Minister Biernacki: cele i priorytety
 381. Psycholog w niespecyficznej roli: odtwar[...]
 382. Na wokandzie ETPCz
 383. Zmiany w statusie urzędnika
 384. Niebezpieczni sprawcy: izolacja, leczen[...]
 385. Informatyzacja sądów – korzyść dla przed[...]
 386. Upadłość czyli szansa na nowy start
 387. Komunikacja marketingowa dla początkując[...]
 388. W dobie konkurencji
 389. Strasburg o przewlekłości
 390. Psycholog w postępowaniu karnym
 391. Język sali sądowej: mówi pełnomocnik
 392. Sposób na stres
 393. Między niezawisłością a nadzorem
 394. Oblicza sprawności
 395. Zły urok zbrodni
 396. CIA i lekceważenie Strasburga
 397. Sędzia 2.0 czyli usta Temidy
 398. Krytykant – polska czarownica
 399. Oddać okręgom, co okręgowe
 400. Ocena (dla) sędziego
 401. W świecie akt i komentarzy
 402. O cnocie cierpliwości
 403. Zawieszenie podwyższenia?
 404. Spółki – nowe rozdanie
 405. Czas na prawo karne materialne
 406. 14 tys. aplikantów, 36 tys. czynnych pra[...]
 407. Na wokandzie ETPCz
 408. Więcej praw dla ofiar
 409. Budżet sądownictwa: optymizm w kryzysie
 410. Kaganiec i kłamca
 411. Doing Business 2013: sukces polskich sąd[...]
 412. Sąd na telefon
 413. „Zawiasy”. Potrzeba reform czy opamiętan[...]
 414. Temida w aferach medialnych
 415. Sąd od strony publiczności
 416. Sąd pod znakiem IT
 417. Likwidacja? Reorganizacja? Konsolidacja?
 418. Menadżer w sądzie
 419. Ile wolności, tyle odpowiedzialności
 420. Między deregulacją a lepszą legislacją
 421. E-kursy dla prawników
 422. Szkolenia KSSiP – kontynuacje i n[...]
 423. Strasburg a legalność dowodów w postępow[...]
 424. Ocena rzetelności opinii psychologicznej
 425. Język sali sądowej: mówi sędzia
 426. Wspólne zakupy, realne oszczędności
 427. Sąd z certyfikatem
 428. Na wokandzie ETPCz
 429. Mediacja – korzyść dla prawnika
 430. Mniej wolności, więcej odpowiedzialności
 431. Prawnik mniej regulowany
 432. Zakupy wspólne – szansa na oszczęd[...]
 433. Mniej prawa karnego w obrocie gospodarcz[...]
 434. Rewolucja w procedurze karnej
 435. Pensum dla urzędnika
 436. Nie reformować ENA
 437. Asystenci na nowo
 438. Strasburg a udział strony w przesłuchani[...]
 439. Na wokandzie Europejskiego Trubanału Pra[...]
 440. Lekarskie poświadczenie nieprawdy
 441. Czas na szybszą korespondencję
 442. Trudny świadek: od paranoika do psychopa[...]
 443. KSSiP – do poprawki
 444. Profesjonalnie o pomocy dzieciom
 445. Szkolenia na wolnym rynku
 446. Jubileusz Profesora
 447. Mówi prokurator
 448. Telesprawiedliwość
 449. 212 k.k.: wykreślić czy zmienić?
 450. Pokusy trzeciej władzy
 451. Jawność konieczna
 452. Nowy wiceminister, nowa organizacja prac[...]
 453. Rzemieślnik, trochę artysta
 454. Errare humanum est
 455. Pensum dla urzędnika
 456. Pomyłka sądowa – polska perspektywa
 457. Dary nowoczesności
 458. E-dozór szansą dla polityki karnej?
 459. Skuteczna ochrona ofiar przestępstwa zgw[...]
 460. Wołanie o sprawność
 461. 212 k.k. czyli prawo do prześladowania
 462. Za dużo sędziów, za mało sądzenia
 463. Książki prawnicze
 464. Postać niezłomna
 465. Na straży niezależności
 466. III stopień wtajemniczenia
 467. Strasburg a właściwa opieka medyczna osa[...]
 468. Pomysły na mediację
 469. Język sali sądowej: asertywność
 470. Trudny świadek: niepełnosprawny intelekt[...]
 471. Sekretariat ery cyfrowej
 472. Strategicznie o wymiarze sprawiedliwości
 473. Akta pod kontrolą
 474. Sprawiedliwość w wersji „e”
 475. E-protokół: sprawnie, jawnie, sprawiedl[...]
 476. Szkolenia z orzecznictwa Strasburga
 477. Na wokandzie ETPCz
 478. Nowy k.p.k. po konsultacjach
 479. Z sędziowskiej perspektywy
 480. Wymiar jawności
 481. Mały wielki sąd
 482. Tam musi być jakaś cywilizacja…
 483. Wykreślić art. 212 k.k.!
 484. Zarządzanie zamiast administrowania
 485. Służba w czasie kryzysu
 486. Aplikant ma głos
 487. Studia dla profesjonalistów
 488. Strasburg o ochronie najmłodszych
 489. Trudny świadek: dziecko
 490. Język sali sądowej: zasady komunikacji
 491. Cechy dobrego szefa
 492. Obywatel wystawia ocenę
 493. Od legislacji do deregulacji
 494. Sądy informatycznie zarządzane
 495. Jak usprawnić egzekucję?
 496. Czas powrotów
 497. Prawdy i mity o sądownictwie
 498. Racjonalizacja, nie oszczędności
 499. Na wokandzie ETPCz
 500. O Temidzie przy „okrągłym stole”
 501. Tydzień dla pokrzywdzonych
 502. Środki zapobiegawcze – nowe rozwiązania
 503. Kierunek: informatyzacja
 504. KRS czyli więcej obywatela w sądownictwi[...]
 505. Przedsiębiorco, idź do mediatora
 506. Sędzia i kaganek oświaty
 507. Kalendarium
 508. Praktyka czyni prawnika
 509. Dziecko w pracy naukowej
 510. O kobiecie w prawie
 511. Skrytykuj wyrok najlepszych
 512. Czekając na zmiany
 513. Prawniczy American Dream
 514. Egzekutor o mocnych nerwach
 515. Kwestia autorytetu
 516. Strasburg o kobietach
 517. Sprawny proces
 518. Sprawy dla urzędników sądowych
 519. Proces w sieci
 520. Biegli bardziej biegli?
 521. Sędzia idealny
 522. Na wokandzie ETPCz
 523. Bliżej nowego k.p.c.
 524. 15 lat, 25 lat, dożywocie
 525. Mediacja lepsza niż proces
 526. Książki prawnicze
 527. Oburzony
 528. Wykreślić art. 212 k.k.?
 529. Minister od reform
 530. Sędzia w czasach kryzysu
 531. Sądy według Kowalskiego
 532. Ministerstwo nieustępliwego dialogu
 533. Sąd i alternatywne metody rozwiązywania [...]
 534. Telefon informacyjno-interwencyjny czyli[...]
 535. Poradnik – Standardy ochrony praw [...]
 536. Programy korekcyjno-edukacyjne czyli sza[...]
 537. Przemoc w rodzinie – nowe narzędzia zapo[...]
 538. Europejskie standardy postępowania z ofi[...]
 539. Europejski Trybunał Praw Człowieka a pra[...]
 540. Kompensata dla ofiar przestępstw. Co spr[...]
 541. Pomoc w Internecie – nowa odsłona strony[...]
 542. Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych P[...]
 543. Przyjazne pokoje przesłuchań dzieci. Cho[...]
 544. Pokrzywdzony w sali rozpraw – jak interp[...]
 545. Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Co je[...]
 546. Kilka życzeń adwokata
 547. Współpraca polskich i niemieckich prawni[...]
 548. Dziesięć Przykazań
 549. Umiejętność zarządzania
 550. Mediacje gospodarcze w praktyce
 551. Sędzia społeczny
 552. Biegłe ustanawianie i zwalnianie biegłyc[...]
 553. Wyższe standardy dochodzenia roszczeń pr[...]
 554. Czas na kuratorów sądowych
 555. Kalendarium
 556. Radca prawny w pracy magisterskiej
 557. Luminarz prawa UE
 558. Europa oczami studentów
 559. Prawa człowieka na kinowym ekranie
 560. Stres pod kontrolą
 561. Cenzura korespondencji w orzecznictwie E[...]
 562. Dziecko – świadek pod szczególną ochroną
 563. Co dwie głowy to nie jedna
 564. Z korzyścią dla urzędnika
 565. Przewodnik po e-protokole
 566. O potrzebie edukacji prawnej w społeczeń[...]
 567. Aplikacja adwokacka: bądźmy profesjonali[...]
 568. Edukacja prawnicza okiem studentów
 569. Szturm na aplikacje
 570. Asystenci sędziów chcą się szkolić
 571. Szkolenie na odległość
 572. Lekcje w kurorcie, czyli sędzia na szkol[...]
 573. Na wokandzie ETPCz
 574. Jak chronić najmłodszych?
 575. Pokaz e-protokołu
 576. Dozór elektroniczny w Internecie
 577. Niebieski sukces polskiej Prezydencji
 578. E-sąd z kolejnymi etatami
 579. Szczyt Unia Europejska-Rosja
 580. Bariery dla obywateli w procedurze cywil[...]
 581. Przez lekcje prawa do świadomych obywate[...]
 582. Legal aid – przykłady ze świata
 583. Bezpłatna informacja prawna. Dziś edukac[...]
 584. Od elektronicznej biurowości do nagrywan[...]
 585. Info-pomocnicy dla interesantów
 586. Serwisy internetowe sądów. Co już działa[...]
 587. Orzeczenia w Internecie. Korzyść dla sąd[...]
 588. Obywatel w sądzie – standardy europejski[...]
 589. Studia dla urzędników sądowych. Celowość[...]
 590. Informacja publiczna o działalności sądó[...]
 591. Pomoc obywatelowi czy porada prawna? Ana[...]
 592. Anioł i diabeł w sekretariacie. Relacje [...]
 593. Czytelnie powszechne – standardy dotyczą[...]
 594. Obsługa interesanta: przegląd rozwiązań [...]
 595. POI w sądach czyli obywatel w roli główn[...]
 596. Sąd na miarę obywatela. Potrzeba chwili [...]
 597. Tortury w państwie prawa
 598. Rozprawa z kibolami – zdecydowana, ale r[...]
 599. Dziennikarz – dobro konieczne
 600. Postępowanie karne
 601. Postępowanie cywilne
 602. Postępowanie karne
 603. Prawo rodzinne
 604. Nieletni. Do czterech razy sztuka
 605. Prawo upadłościowe – zmiany pod rozwagę
 606. Europa sędziów, Europa dialogu
 607. Prawo w trzech kolorach
 608. Pomocnicy Temidy
 609. Zjazd karnistów w Łodzi
 610. Multilingualizm w prawie rzymskim
 611. O własności intelektualnej w pracach nau[...]
 612. Jesień z egzaminami
 613. Ukryta misja mediów
 614. Strasburg o odpowiedzialności karnej dzi[...]
 615. Dwurzecznicy
 616. W butach dziennikarza
 617. Sędziowie bardziej medialni
 618. Dostęp do procesu, dostęp do akt
 619. Temida w mediach: zasady współpracy
 620. Szkoła w rozwoju
 621. Zielone światło dla mediacji
 622. Ławnik po nowelizacji
 623. Europejskie wyzwania, polskie oczekiwani[...]
 624. Karna harmonizacja
 625. Prezydencja pomocnego prawa
 626. Na wokandzie ETPCz
 627. Nowa kadencja, ambitne cele
 628. Czas na prawo materialne
 629. 20 milionów wejść
 630. Nowe sądy docenione
 631. ABC praw ofiar wypadków drogowych
 632. Nowi prezesi – apelacje i okręgi
 633. Realne działania zamiast wielkiej polity[...]
 634. Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom pr[...]
 635. Kalendarium
 636. Konkurs UOKiK: Konsument w pracy magiste[...]
 637. Staże studenckie: Lato z prawami człowie[...]
 638. Egzaminy zawodowe: Laptop na sali
 639. Aplikacje korporacyjne: Gdzie studiować,[...]
 640. Dużo pracy, duży prestiż
 641. Verba volant, scripta manent
 642. U.s.p. czyli lekcja historii
 643. Oblicza niezawisłości
 644. Czwarta władza w sądzie
 645. Dyrektor będzie najważniejszy?
 646. Prawo karne a skuteczny biznes
 647. Nie po to, żeby się podobać
 648. Rejent w dobie konkurencji
 649. Jak w zegarku
 650. Siedziba na miarę Temidy
 651. Strasburg o przeludnieniu
 652. Autorytet w sali
 653. Kodeks rzetelnego postępowania
 654. Sposób na karanie stadionowych chuliganó[...]
 655. Dilerów karać, uzależnionych leczyć
 656. Wychowanie przez usamodzielnianie
 657. Oceny sędziów: tendencja europejska
 658. Sporo w złotówkach, niewiele w euro
 659. Na wokandzie ETPCz
 660. Prawo rodzinne
 661. Postępowanie karne
 662. Postępowanie cywilne
 663. Księgi wieczyste
 664. Zasady dobrej penalizacji
 665. Tydzień dla pokrzywdzonych
 666. Temida etyczna
 667. Spółka w 24 godziny
 668. Będą nowe e-sądy
 669. Cel: bardziej efektywne sądownictwo
 670. Minister od sądów
 671. Glosa do postanowienia SN z 26 marca 200[...]
 672. Wyzwanie „elektronicznej” współczesności[...]
 673. E-dokument dowodem w KPC – przegląd obow[...]
 674. Zagadnienia archiwizacji elektronicznych[...]
 675. Potrzeba budowy elektronicznej bazy orze[...]
 676. Elektroniczny dostęp do informacji publi[...]
 677. Elektroniczny dostęp do rejestrów sądowy[...]
 678. Elektroniczna mediacja – mit czy rozwiąz[...]
 679. Europejskie postępowanie nakazowe. Infor[...]
 680. Informatyzacja postępowania w sprawach o[...]
 681. Rozwój elektronicznego postępowania upom[...]
 682. Elektroniczne postępowanie wieczystoksię[...]
 683. Elektroniczny protokół – projekt badawcz[...]
 684. Informatyzacja sądownictwa w Polsce. Co [...]
 685. Dopalacze. Grzywna czy kara pieniężna?
 686. O Trybunale i 12 kandydatach
 687. Magna Carta
 688. Prezydencja – wkład w europejską sprawie[...]
 689. Chcemy stabilności i przejrzystości
 690. W stronę nowego zarządzania publicznego
 691. Ministerstwo czyli sędziowie
 692. Projekt pełen kontrowersji
 693. Nowy telefon dla pokrzywdzonych
 694. Mediacja po raz trzeci
 695. Niezależność i sprawne działanie
 696. Sprawiedliwość „z bliska”
 697. Najlepsza praca magisterska z arbitrażu
 698. Prawa człowieka na dużym ekranie
 699. Debata w Lublinie
 700. Bój o klienta
 701. Gra w prawo
 702. Profesor – postać niezłomna
 703. Angielski – hobby czy konieczność?
 704. Białystok stawia na kadry
 705. W Krainie Czarów
 706. Sędzia na wymianę
 707. Strasburg o aresztowaniu
 708. Wiedzy pod dostatkiem
 709. Doing business a rzeczywistość
 710. Na wokandzie ETPCz
 711. Książki prawnicze
 712. Prokurator brzmi dumnie
 713. Pierwsza taka reforma
 714. Czas skończyć z dziedzictwem PRL
 715. Z perspektywy Strasburga
 716. Dziecko: nasz priorytet
 717. Postępowanie karne na finiszu
 718. Inauguracyjne posiedzenie Rady Polityki [...]
 719. Wyższe kary za fałszywe alarmy
 720. Jubileusz 20-lecia apelacji
 721. Sukces e-sądu
 722. Nowy szef KSSiP
 723. Sędzia to jest służba
 724. Kalendarium
 725. Dyplom z radcy
 726. Praktyka, krytyka, precedens
 727. Noclegownie – sposób na oprawców
 728. Wsparcie czy przykry obowiązek?
 729. Sala tortur
 730. Ius puniendi
 731. Komu przeszkadzają ławnicy?
 732. Przede wszystkim praktyka
 733. Prawo w trzech kolorach
 734. Biegli w Warszawie
 735. Zjazd cywilistów
 736. Strasburg a przewlekłość
 737. Po co komu portal?
 738. Książki prawnicze
 739. Zakon Temidy
 740. Grójec i komputery
 741. Nowa jakość księgi wieczystej
 742. Na marginesie niezawisłości
 743. Paragrafy z sieci
 744. Sądy na www
 745. Zbudujemy nowy sąd
 746. Będę bronił niezależności
 747. Paragraf na stalkera
 748. Kodeks pisany dla obywatela
 749. Koniec unii personalnej
 750. Leczyć, nie karać
 751. Lekcje z Temidą
 752. Nominacje do SN
 753. Sprawiedliwość w Krynicy
 754. 500 dni dla sądownictwa
 755. Sieć dla pokrzywdzonych
 756. Areszt do nowelizacji
 757. Na wokandzie ETPCz
 758. Odznaczenia dla prawników
 759. Trywializacja Strasburga
 760. Sędziowie nieocenni?
 761. Ostrożnie ze zmianami prawa
 762. WWW dla pokrzywdzonych
 763. Sondaż: Polacy o wymiarze sprawiedliwośc[...]
 764. Jak chronić najmłodszych?
 765. Alkohol i przestępczość
 766. Aplikacje prawnicze
 767. Prawo karne
 768. Prawo karne
 769. Szansa w internecie
 770. Dobrodziejstwa czwartej władzy
 771. Prawnik w nowoczesnej Europie
 772. Z „ludzką twarzą”
 773. Wojna dwóch wolności
 774. Sezon na egzaminy wstępne
 775. Oskarżyciel, trochę detektyw
 776. Atrakcyjnie i przystępnie
 777. Integracja zawodowa szansą dla nieletnic[...]
 778. Gdzie najlepiej studiować prawo?
 779. Magister od konkurencji
 780. Adapciak 2010
 781. Pierwszy rok nowej aplikacji
 782. Jak widzą tak piszą
 783. Częstochowa dla interesantów
 784. Kwestia fotela
 785. Emocje na sali rozpraw
 786. 100 komorników rocznie
 787. Dodatkowe półtora roku dla syndyków
 788. E-proces po fińsku
 789. Wyzwanie: dowód elektroniczny
 790. Cyfra na sali sądowej
 791. Prokurator – sędzia i jego pięciu [...]
 792. Pomoc dla bliskich ofiar katastrofy
 793. Obywatel w sądzie i prokuraturze
 794. Dobro małoletnich priorytetem
 795. Wizyta Ministra Sprawiedliwości Rosji
 796. Jakie zmiany w procedurze karnej?
 797. Quo vadis radcowie i adwokaci?
 798. Przesłuchania przyjazne dzieciom
 799. Nominacja dla Górskiego
 800. Wieczysta Księgi w Internecie – dla wszy[...]
 801. Sądy na progu cyfrowej rewolucji
 802. Wysoki elektrosądzie!
 803. SDE czyli nowość wielkiej szansy
 804. Mniej kognicji, więcej obywatela
 805. 90 nowych Punktów Obsługi Interesantów
 806. Szkolenia: pokrzywdzeni
 807. Trwa kampania
 808. Porozumienie z radcami
 809. Z dziekanami o aplikacjach
 810. Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyj[...]
 811. Postępowania coraz sprawniejsze
 812. Jak w filmie
 813. Prawo w kolorze niebieskim
 814. Praktyki w Radzie Europy
 815. Law Games
 816. Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych
 817. Festiwal objazdowy
 818. Reforma Temidy – przykłady z UE
 819. Sztuka wystąpień publicznych
 820. Nasz wspólny obowiązek
 821. Dziennikarz w sądzie
 822. Kazus
 823. Zakon o surowej regule
 824. Czas na reformę środków zabezpieczającyc[...]
 825. Kto zapłaci za mediacje?
 826. Potrzeba współpracy
 827. Cywilistyka
 828. Prawo Karne
 829. Cywilistyka
 830. Nieruchomości
 831. Jack Daniels zeznaje
 832. Asesorzy. Początek reformy sądownictwa?
 833. Dobro jednostki i dobro ogółu
 834. Powstał Departament Praw Człowieka
 835. Odznaczenia Ministra Sprawiedliwości
 836. Na granicy wartości i zysku
 837. Mediacja dla każdego
 838. Telefon przeciwko oprawcom – projekt lin[...]
 839. Kompensata po poprawkach
 840. Nowy fundusz – szansa na realną po[...]
 841. „Warunkowy” dozór w rękach prokuratorów
 842. Gospodarny jak Płońsk
 843. Komornicy i nowe obowiązki sądów
 844. KSSiP czyli nowy model szkolenia kadr