Popularne tagi

Alimenty międzynarodowe

Czy instytucjami uprawnionymi do otrzymywania zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych na terytorium państw obcych mogą być polskie ośrodki pomocy społecznej? Z dotychczasowej praktyki prawnej wynika, iż status polskich

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Dobre praktyki