Popularne tagi

Psycholog w postępowaniu karnym

Niezależnie od obowiązującego systemu prawnego, zeznania są najczęściej uznawanymi w procesach dowodami, jednocześnie są źródłem niesprawiedliwych wyroków. By uniknąć ewentualnych uchybień, dokonywana przez sędziego logiczna i sformalizowana ocena zeznań powinna uwzględniać również aspekty psychologiczne

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 16 » Dobre praktyki

Ocena rzetelności opinii psychologicznej

Skutki nieprawidłowej oceny opinii biegłego mają bardzo poważne skutki dla postępowania. Oto kilka podstawowych problemów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz psychologicznych, których znajomość może ułatwić sędziom i prokuratorom weryfikację efektów pracy

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Dobre praktyki

Pomyłka sądowa – polska perspektywa

Niestarannie przeprowadzone oględziny, nieprofesjonalne okazanie, wymuszone przyznanie się do winy, pomówienie, także bezkrytyczne zaufanie do dowodu z opinii biegłego – oto najczęstsze przyczyny niesłusznych skazań. Pomyłka sądowa towarzyszy procesowi karnemu

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Dobre praktyki

Biegli bardziej biegli?

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad aktem prawnym, który w sposób kompleksowy ureguluje kwestie związane z funkcjonowaniem biegłych sądowych. Zmiany są konieczne, bo dziś na opinię uznanych specjalistów sądy i

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wokanda

Biegłe ustanawianie i zwalnianie biegłych – praktyczne problemy

Przepisy regulujące ustanawianie i zwalnianie biegłych sądowych w praktyce nasuwają wiele wątpliwości. Na ratunek przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych oraz analiza aktów administracyjnych prezesów sądów okręgowych i Ministra Sprawiedliwości. Pierwszą, zasadniczą

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 9 » Opinie

Biegli w Warszawie

Lepsza jakość opiniodawstwa dla celów sądowych oraz poprawa wizerunku biegłego – oto cele pierwszego w historii zjazdu polskich biegłych sądowych i rzeczoznawców. – Zaskakujące, że wcześniej nikt nie wpadł na

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 3 » Studia i kariera