Popularne tagi

Lekarstwo dla biegłych

Szkolenia dla biegłych sądowych organizowane przez poszczególne korporacje zawodowe przy wsparciu sądów to remedium na niedobór ekspertów opiniujących dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz lekarstwo na chorobę opinii nieprzydatnych procesowo –

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Opinie

Biegli do reformy

Rada Ministrów w marcu br. przyjęła, opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, założenia do projektu ustawy o biegłych sądowych. W jaki sposób nowe zasady ustanawiania i weryfikacji biegłych mają szansę zwiększyć jakość przygotowywanych przez nich opinii? Wysoki

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Wokanda