Popularne tagi

Sąd pod znakiem IT

Elektroniczne postępowanie upominawcze, w sposób nieuzasadniony krytykowane dziś w relacjach prasowych, odmieniło wizerunek polskiej Temidy. Pokazało, że sąd przyszłości to sąd sprawny, ograniczający czasochłonność procedur, otwarty na nowoczesne metody wymiany

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Opinie

Wspólne zakupy, realne oszczędności

Mija rok od utworzenia Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa, realizującego postępowania przetargowe na zakup materiałów i usług dla wszystkich sądów powszechnych w Polsce. Dzięki działalności Centrum budżet sądownictwa zaoszczędził do

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Dobre praktyki

Czas na szybszą korespondencję

Obowiązujące zasady doręczeń w sprawach cywilnych są jedną z przyczyn przewlekłości samych postępowań. Rozwiązaniem problemu może okazać się wprowadzenie e-doręczeń między pełnomocnikami, a także elektronicznych poświadczeń odbioru – pisze adwokat

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Felieton

Pensum dla urzędnika

Każda czynność biurowa w lubelskim sądzie przeliczana jest na punkty, zaś od liczby punktów przypadających na urzędników zależy wysokość ich wynagrodzeń. Efekt? Kadra sądu jest sprawiedliwie obciążona zadaniami, a prezes

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Dobre praktyki

Sekretariat ery cyfrowej

Zamiast tradycyjnych repertoriów – elektroniczny rejestr. Zamiast czasochłonnej kwerendy papierowych zapisków – jedno kliknięcie komputerową myszką. Sekretariaty, które zinformatyzowały obieg wewnętrznej dokumentacji, oszczędzają czas i przyspieszają postępowania. Pionierem jest tu

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Dobre praktyki

Sprawiedliwość w wersji „e”

Informatyka wkracza do polskich sądów. Nie bez przeszkód, ale konsekwentnie. Najważniejsze, że jest to droga jednokierunkowa. Wprowadzanie technologii informatycznych do polskiego wymiaru sprawiedliwości wydaje się procesem koniecznym i nieuniknionym. Zaawansowane

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

E-protokół: sprawnie, jawnie, sprawiedliwie

Testowany przez wrocławskich sędziów e-protokół wkracza do sal rozpraw w całej Polsce. Do końca lipca system będzie funkcjonował we wszystkich sądach apelacyjnychi okręgowych. Jakie są pierwsze doświadczenia z nagrywania rozpraw?

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

Pokaz e-protokołu

19 października w warszawskim sądzie okręgowym zaprezentowano system do nagrywania rozpraw. Zakończenie wdrażania programu protokołu elektronicznego zaplanowane jest na 2013 r. Nagrywanie rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 9 » Wydarzenia

Nowa jakość księgi wieczystej

Od 1 października br. wszystkie wydziały ksiąg wieczystych w Polsce będą zakładały księgi wyłącznie w systemie informatycznym. To ostatni etap wdrażania wieloletniego programu informatyzacji, dzięki któremu już dziś średni czas

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 3 » Fundusze strukturalne

Wieczysta Księgi w Internecie – dla wszystkich

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło bezpłatny system umożliwiający przeglądanie rejestrów Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem Internetu. Począwszy od 16 czerwca br. każdy obywatel, znając numer księgi wieczystej, może zapoznać się

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 2 » Wydarzenia