Popularne tagi

Na wokandzie ETPCz

Od początku września do połowy listopada 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał trzy wyroki w sprawach polskich, dwukrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Stwierdzenie

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Wokanda

Środek tymczasowy w postępowaniu przed Trybunałem

Europejski Trybunał Praw Człowieka może korzystać z środków tymczasowych (interim measures), które służą prawidłowemu przebiegowi postępowania i gwarancji interesów stron. Jakie są podstawy stosowania takich środków, w jakiego rodzaju sytuacjach

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Wokanda

Strasburg a skuteczny krajowy środek prawny

W myśl Artykułu 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka odpowiedzialność za zagwarantowanie praw i wolności w niej przewidzianych spoczywa w pierwszej kolejności na władzach krajowych, a cały system ochrony praw człowieka

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 30 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Od połowy czerwca do początku września 2016 roku Trybunał wydał siedem wyroków w sprawach przeciwko Polsce, pięciokrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji przez władze krajowe.  Trzy spośród owych siedmiu wyroków dotyczyły formułowanych

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 30 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Od marca do połowy czerwca 2016 r. Trybunał zajmował się sprawami polskimi osiem razy, przy czym część z nich dotyczyła problemów rozstrzygniętych już w jego orzecznictwie. Trybunał wydał w tym

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 29 » Wokanda

Uzasadnienia orzeczeń sądowych a Trybunał w Strasburgu

Trybunał w Strasburgu niejednokrotnie stwierdzał naruszenie poszczególnych postanowień Konwencji w sytuacji, gdy sąd krajowy nie sprostał w sposób należyty obowiązkowi przywołania i wyjaśnienia przyczyn podjęcia określonego rodzaju decyzji. Tak było

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 29 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

W okresie listopad 2015 – luty 2016 r. Polska pojawiała się na wokandzie Trybunału 15 razy. Mimo tego, że większość wydanych w tym okresie wyroków dotyczyła kwestii ugruntowanych już w

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Wokanda

Na wokandzie ETPCz

Okres wakacyjny to tradycyjnie czas, w którym Trybunał w Strasburgu ogranicza swoją aktywność orzeczniczą. Tak było i w tym roku, w okresie czerwiec – sierpień Trybunał wydał w sprawach polskich trzy wyroki. Każdy z nich stwierdzał naruszenie

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Aktualności

Na wokandzie ETPCz

W okresie marzec-maj 2015 r. Trybunał wydał w sprawach polskich trzy wyroki. W dwóch z nich ETPCz stwierdził naruszenie Konwencji (odpowiednio, artykułu 3 oraz artykułu 5 § 4), podczas gdy

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Aktualności

Strasburg ponownie o pozbawieniu wolności

Tematyka ingerencji w prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego gościła już na łamach „Na wokandzie” – w kontekście orzeczeń ETPCz stwierdzających naruszenie prawa do rozsądnego czasu tymczasowego aresztowania. Jakie inne zagadnienia pojawiają się

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Dobre Praktyki

Strasburg o zasadzie domniemania niewinności

Domniemanie niewinności stanowi fundament prawa do rzetelnego procesu karnego. Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzekając w sprawach przeciwko Polsce, kilkakrotnie negatywnie ocenił praktykę jego naruszania, przesądzając tym samym o odpowiedzialności za

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 23 » Dobre Praktyki

Na wokandzie ETPCz

Prezentujemy omówienie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych od marca do maja 2014 r. – ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń zapadłych w sprawach przeciwko Polsce. Trybunał w Strasburgu we wspomnianym okresie wydał w sprawach

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 21 » Wydarzenia

ETPCz o środkach zapobiegawczych

Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania doczekała się bogatego orzecznictwa Strasburga. Stosowanie w postępowaniu karnym pozostałych środków zapobiegawczych w sposób niezgodny ze standardem konwencyjnym może również spotkać się z negatywną oceną Trybunału. Tymczasowe aresztowanie jest

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Dobre praktyki

Historia przed sądem

ETPCz jest narzędziem politycznym. Stawianie wobec niego oczekiwań jak wobec krajowego wymiaru sprawiedliwości to nieporozumienie – pisze historyk w nawiązaniu do dyskusji o wyroku Strasburga w sprawie śledztwa katyńskiego. Orzeczenie

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Opinie

Na wokandzie ETPCz

Trybunał we wspomnianym okresie wydał 8 wyroków, naruszenie postanowień Konwencji stwierdzając w trzech spośród nich. Dotyczyły one tak prawa do życia w aspekcie proceduralnym (Przemyk przeciwko Polsce, wyrok z 17

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 19 » Wydarzenia