Popularne tagi

Więcej informatyzacji, szybsze postępowania

27 maja 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W najbliższym czasie zostanie ona rozpatrzona przez Senat. Ustawa ta

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Aktualności

Cywilna e-rewolucja

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ich zasadniczy cel to umożliwienie dalszej informatyzacji postępowań sądowych.

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Wokanda

Prawa ręka informatyzacji

Prezes Rady Ministrów z dniem 30 września 2013 r. na wiosek prof. Jacka Gołaczyńskiego odwołał go z funkcji Podsekretarza Stanu w MS. Profesor nadal, obecnie w randze pełnomocnika ministra, nadzoruje proces

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 19 » Wydarzenia

Informatyzacja sądów – korzyść dla przedsiębiorców

Za nami m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, zdalny wgląd do elektronicznej księgi wieczystej czy nagrywanie rozpraw. Przed nami – integracja rejestrów sądowych, dostęp on-line do informacji o stanie spraw oraz system

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Sąd pod znakiem IT

Elektroniczne postępowanie upominawcze, w sposób nieuzasadniony krytykowane dziś w relacjach prasowych, odmieniło wizerunek polskiej Temidy. Pokazało, że sąd przyszłości to sąd sprawny, ograniczający czasochłonność procedur, otwarty na nowoczesne metody wymiany

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Opinie

Wspólne zakupy, realne oszczędności

Mija rok od utworzenia Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa, realizującego postępowania przetargowe na zakup materiałów i usług dla wszystkich sądów powszechnych w Polsce. Dzięki działalności Centrum budżet sądownictwa zaoszczędził do

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Dobre praktyki

Czas na szybszą korespondencję

Obowiązujące zasady doręczeń w sprawach cywilnych są jedną z przyczyn przewlekłości samych postępowań. Rozwiązaniem problemu może okazać się wprowadzenie e-doręczeń między pełnomocnikami, a także elektronicznych poświadczeń odbioru – pisze adwokat

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Felieton

Jawność konieczna

Większa przejrzystość decyzji sądowych, ujednolicenie orzecznictwa, większy prestiż zawodu sędziego. Utworzenie i rozwój publicznie dostępnej internetowej bazy orzeczeń sądowych, ze względu na obiektywne korzyści płynące z jej funkcjonowania, zasługuje na

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Felieton

Pensum dla urzędnika

Każda czynność biurowa w lubelskim sądzie przeliczana jest na punkty, zaś od liczby punktów przypadających na urzędników zależy wysokość ich wynagrodzeń. Efekt? Kadra sądu jest sprawiedliwie obciążona zadaniami, a prezes

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Dobre praktyki

Sekretariat ery cyfrowej

Zamiast tradycyjnych repertoriów – elektroniczny rejestr. Zamiast czasochłonnej kwerendy papierowych zapisków – jedno kliknięcie komputerową myszką. Sekretariaty, które zinformatyzowały obieg wewnętrznej dokumentacji, oszczędzają czas i przyspieszają postępowania. Pionierem jest tu

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Dobre praktyki

Akta pod kontrolą

W czerwcu br. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło wdrażanie nowej metody nadzoru administracyjnego. Efektem standaryzacji obiegu akt oraz wpisów do oprogramowania Currenda ma być większa sprawność czynności, a tym samym przyspieszenie samych

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

Sprawiedliwość w wersji „e”

Informatyka wkracza do polskich sądów. Nie bez przeszkód, ale konsekwentnie. Najważniejsze, że jest to droga jednokierunkowa. Wprowadzanie technologii informatycznych do polskiego wymiaru sprawiedliwości wydaje się procesem koniecznym i nieuniknionym. Zaawansowane

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

E-protokół: sprawnie, jawnie, sprawiedliwie

Testowany przez wrocławskich sędziów e-protokół wkracza do sal rozpraw w całej Polsce. Do końca lipca system będzie funkcjonował we wszystkich sądach apelacyjnychi okręgowych. Jakie są pierwsze doświadczenia z nagrywania rozpraw?

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

Sądy informatycznie zarządzane

Polskie sądownictwo czeka rewolucja w sposobie zarządzania finansami i kadrami. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego, dzięki któremu możliwy będzie szybki wgląd do danych pomocnych przy podejmowaniu strategicznych

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda

Kierunek: informatyzacja

Prezes Rady Ministrów z dniem 3 lutego 2012 r. powołał sędziego Jacka Gołaczyńskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy wiceminister jest sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, profesorem nauk

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 12 » Wydarzenia