Popularne tagi

KKPK z nowym przewodniczącym

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński w kwietniu br. został nowym przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. – Dalsza zasadnicza reforma postępowania przygotowawczego jest dziś koniecznością i celem, który będę

Tagi:
Opublikowano w Informacje

Karne (r)ewolucje

Od opracowania nowego modelu procesu karnego, przez stypizowane przestępstwa stalkingu, po projekt nowelizacji Kodeksu karnego – oto dorobek czterech lat pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla.

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wydarzenia

W świecie akt i komentarzy

O łączeniu pracy naukowej z orzekaniem, rewolucyjnych propozycjach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz o szansach dla młodych prawników – „Na Wokandzie” rozmawia z prof. Piotrem Hofmańskim, sędzią Sądu Najwyższego. Należy

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Aplikacja i kariera

Czas na prawo karne materialne

Zakończywszy prace związane z reformą procedury karnej, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego za niezbędne uznała dokonanie „przeglądu” instytucji prawa materialnego i zaproponowanie ich koniecznych korekt. Jakie konkretnie zmiany części ogólnej Kodeksu karnego brane są

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wydarzenia

Jubileusz Profesora

„Przez te 70 lat stał się Pan Profesor instytucją, której bardzo potrzebuje Polska. Gotowość zaangażowania się ponad podziałami politycznymi jest w dzisiejszych czasach rzeczą równie rzadką jak wartość, której to

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 14 » Wydarzenia

Nowy k.p.k. po konsultacjach

Projekt założeń przedstawiony rządowi opiera się w istotnej części na zmianach w zakresie procedury karnej przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, niejednokrotnie opisywanych na łamach kwartalnika „Na wokandzie”. Uwzględnia on

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wydarzenia

15 lat, 25 lat, dożywocie

Możliwe zmiany katalogu kar i środków karnych to motyw przewodni kolejnej z cyklu konferencji zorganizowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Konferencję plenarną, która odbyła się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 11 » Wydarzenia

Prawo karne a skuteczny biznes

Kodeks karny nie jest najlepszym miejscem do regulowania zasad gospodarowania, zaś spory pomiędzy podmiotami życia gospodarczego winny być rozstrzygane nie przez sądy karne, a przede wszystkim przez sądy gospodarcze i

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 6 » Felieton

Postępowanie karne na finiszu

Konsekwencją przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego kierunku nowelizacji postępowania przygotowawczego i sądowego będą również zmiany w modelu postępowania odwoławczego oraz w kształcie instytucji nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Przygotowywane przez Komisję

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 4 » Wydarzenia

Ius puniendi

Czy o karaniu sprawcy przestępstwa ma decydować wyłącznie państwo? Czy kara ma być bezwarunkowym następstwem przestępstwa, czy też społeczeństwo jest w stanie zaaprobować przestępstwo bez kary? A może to do

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 3 » Felieton

Paragraf na stalkera

Do trzech lat więzienia będzie grozić za uporczywe nękanie ofiary, m.in. telefonami, wpisami w Internecie czy pogróżkami. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje penalizację nieznanego dotąd w polskim prawie groźnego procederu stalkingu. Stres,

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 3 » Wokanda

Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej

Ruszyły Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Ich najważniejszy cel to uproszczenie procedury karnej w kierunku skrócenia czasu trwania postępowań. Zespołem wybitnych prawników kieruje prof. Andrzej Zoll z

Tagi:
Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia