Popularne tagi

Prawnik mniej regulowany

Polska ma jedną z największych w Europie liczb zawodów regulowanych. Problem dotyka również tzw. zawodów zaufania publicznego, w tym prawniczych. Celem przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu jest skrócenie ścieżki dostępu

Tagi: , , , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda

Jak usprawnić egzekucję?

Pytania o sprawność postępowań komorniczych, skuteczność egzekucji oraz właściwe wyważenie interesów wierzyciela i dłużnika są co najmniej tak stare, jak zinstytucjonalizowane mechanizmy wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych. Dzisiaj, w dobie

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda

Egzekutor o mocnych nerwach

Z jednej strony dłużnik, który unika spłaty zobowiązania, z drugiej – wierzyciel skarżący się na powolne tempo egzekucji. Do tego niechęć społeczeństwa podsycana doniesieniami o „niesprawiedliwych” eksmisjach i zajęciach. Jak

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 11 » Studia i kariera

Jesień z egzaminami

We wrześniu rozpoczyna się sezon egzaminów wstępnych na aplikacje. Najpierw z testami zmierzą się kandydaci na adwokatów, radców, notariuszy i komorników. W październiku do konkursu przystąpią przyszli sędziowie i prokuratorzy.

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 7 » Studia i kariera