Popularne tagi

Dobro jednostki i dobro ogółu

Wyrażoną w Europejskiej Konwencji Bioetycznej zasadę, że interes i dobro istoty ludzkiej przeważają nad interesem społeczeństwa, powinniśmy wpisać do konstytucji. Felieton, który będzie ukazywał się na łamach kwartalnika „Na wokandzie”,

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 1 » Felieton