Popularne tagi

Ławnicy – potrzeba zmian

Konstytucyjny postulat udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości nie znajduje dziś właściwego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Widać konieczność dokonania szeregu zmian w instytucji ławnika Dwunastu gniewnych ludzi (12 Angry Men) –

Tagi:
Opublikowano w Numer 30 » Wokanda

W obronie ławników

Spór wokół instytucji ławnika nie gaśnie. Potrzebny czy zbędny? Aktywny czy bierny? Doświadczenie z sali rozpraw wskazuje, że „udział czynnika społecznego w procesie orzekania” jest nader często uzasadniony – pisze

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Opinie

Bez ławników w sądach rodzinnych?

Umożliwiając łączne rozstrzygnięcie w jednym postępowaniu problematyki władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem drastycznie, ale w sposób mało przekonujący, ograniczono udział ławników w rozstrzyganiu spraw rodzinnych – twierdzi asystent sędziego. Zgodnie z art. 2 pkt

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Opinie

Sędzia społeczny

Pełnienie funkcji ławnika to służba, zaszczyt i honor, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Środowisko ławnicze widzi potrzebę poszerzania i doskonalenia swojej wiedzy, by czynnie i aktywnie uczestniczyć w orzekaniu. 1

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 9 » Opinie