Popularne tagi

Takie Rzeczypospolite, jakie sędziów chowanie

O reformie wymiaru sprawiedliwości mówi się najczęściej w kontekście zmian ustrojowych czy poważnych rozwiązań legislacyjnych. Mniej uwagi poświęca się choćby systemowi kształcenia ustawicznego. A wymaga on zmian zasadniczych. Minęły czasy,

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Felieton

Sposób na przepołowienie

Przestępstwa i wykroczenia łączy przede wszystkim represyjny charakter tych czynów, różne są natomiast ich znamiona oraz konsekwencje karne. Istnieją jednak sytuacje, kiedy czyny jakościowo podobne raz traktowane są jak przestępstwa,

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Czas na prawo karne materialne

Zakończywszy prace związane z reformą procedury karnej, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego za niezbędne uznała dokonanie „przeglądu” instytucji prawa materialnego i zaproponowanie ich koniecznych korekt. Jakie konkretnie zmiany części ogólnej Kodeksu karnego brane są

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wydarzenia

Między deregulacją a lepszą legislacją

Na deregulację dostępu do zawodów warto spojrzeć w szerszym kontekście procesu eliminowania z obowiązującego prawa przepisów „zbędnych” oraz ulepszania samych mechanizmów legislacyjnych. W działaniach z zakresu better legislation przodują kraje

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda

Prawnik mniej regulowany

Polska ma jedną z największych w Europie liczb zawodów regulowanych. Problem dotyka również tzw. zawodów zaufania publicznego, w tym prawniczych. Celem przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu jest skrócenie ścieżki dostępu

Tagi: , , , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda

Mniej prawa karnego w obrocie gospodarczym

Prace nad ograniczeniem pozakodeksowych przepisów karnych w regulacjach dotyczących obrotu gospodarczego są obecnie na etapie opracowywania założeń stosownej ustawy. Poszczególne zapisy konstruowane są na podstawie opinii środowisk akademickich, praktyków, a

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Wokanda

Rewolucja w procedurze karnej

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która ma przyczynić się do przyspieszenia i usprawnienia postępowań. Kluczową zmianą zaproponowaną przez twórców projektu jest ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu na

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Wokanda

Od legislacji do deregulacji

O dostępie do zawodów prawniczych, mankamentach procesu legislacyjnego oraz nowych standardach tworzenia prawa w resorcie rozmawiamy z Podsekretarzem Stanu Michałem Królikowskim, nadzorującym w Ministerstwie Sprawiedliwości m.in. departamenty legislacyjny i zawodów

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda

Biegli bardziej biegli?

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad aktem prawnym, który w sposób kompleksowy ureguluje kwestie związane z funkcjonowaniem biegłych sądowych. Zmiany są konieczne, bo dziś na opinię uznanych specjalistów sądy i

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wokanda

Bliżej nowego k.p.c.

Na jednym z ostatnich posiedzeń plenarnych Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przyjęła założenia nowego k.p.c. Istotą wielu z nich jest przyspieszenie postępowań. Jakie zmiany czekają prawo procesowe? Prace nad nowym kodeksem

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wydarzenia

Verba volant, scripta manent

Przygotowywanie pisemnych uzasadnień praktycznie w każdej sprawie to zmora sądów rejonowych. Przywrócenie symbolicznych opłat za sporządzanie uzasadnień odciąży i tak już przepracowanych sędziów – postuluje Jolanta Machura-Szczęsna, sędzia Sądu Rejonowego

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 6 » Opinie

Chcemy stabilności i przejrzystości

Czy fundamenty demokratycznego państwa muszą się tak często zmieniać? Powinniśmy zacząć tworzyć takie akty prawne, by ich zasadnicze zręby trwały latami – projekt nowelizacji u.s.p. ocenia sędzia Waldemar Żurek z

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 4 » Opinie

Leczyć, nie karać

Już wkrótce posłowie i senatorowie pracować będą nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Idea nowelizacji jest taka, by do więzień nie trafiały

Tagi:
Opublikowano w Numer 3 » Wydarzenia