Popularne tagi

Koszty mediacji

Instytucja mediacji funkcjonuje w polskiej procedurze cywilnej już od ponad dziesięciu lat. Ten okres pozwolił na dokonanie pierwszych obserwacji dotyczących funkcjonowania przyjętych rozwiązań w praktyce i ocenę ich działania. Skutkowało

Tagi:
Opublikowano w Numer 31 » Porady

Nowe regulacje dotyczące mediacji

Z początkiem tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące mediacji w sprawach cywilnych – w tym również gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy (wprowadzone ustawą z dnia 10

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Dobre praktyki

Mediacja jako alternatywa dla procesu

Szybciej, taniej, skuteczniej – to niewątpliwie zalety mediacji. Uczestnicy konferencji „Mediacja jako nowa kategoria działalności prawniczej” zastanawiali się, jak skutecznie przekonywać sądy, prawników, a przede wszystkim – zwaśnione strony, do tej

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Aktualności

Mediacja – nowe otwarcie

Rola sędziów w promowaniu mediacji Mediacje w sprawach cywilnych funkcjonują od 2005 roku, jednak zaledwie 0,2 proc. spraw trafia na tę ścieżkę. Niska jest i liczba mediacji, i dynamika wzrostu. Jedna z głównych barier to

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Aktualności

Nastolatek w roli arbitra? W stronę mediacji rówieśniczej

Interes dziecka oraz obowiązujące przepisy wskazują, że próby rozwiązania konfliktu między nieletnimi należy podejmować już na wczesnym etapie, zanim spór zostanie przedstawiony organowi sądowemu. Podobnie, jeśli sprawa trafi do sądu

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Dobre praktyki

Z mediacją na uczelnie

Studenci prawa uznali, że mają zbyt mało zajęć dydaktycznych dotyczących polubownego rozwiązywania sporów. I zorganizowali ogólnopolski konkurs „Mistrzowie mediacji”. Ministerstwo Sprawiedliwości objęło patronat nad wydarzeniem. Resort od wielu lat stara się upowszechnić

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 17 » Varia

Mediacja – korzyść dla prawnika

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Mediacji eksperci związani z wymiarem sprawiedliwości zastanawiali się jak skutecznie promować tę instytucję wśród sędziów i pełnomocników prawnych. Okazją do wymiany doświadczeń była konferencja zorganizowana przez

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wydarzenia

Pomysły na mediację

Jak na stałe zbliżyć mediację do postępowania sądowego? Trzeba przekonać samych orzeczników o skuteczności i celowości kierowania spraw do rozstrzygnięcia w rygorach tej instytucji, w dalszej kolejności zaś – przyjąć

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 13 » Dobre praktyki

Przedsiębiorco, idź do mediatora

Mediacja ze skierowań sądu jest w sprawach gospodarczych instytucją niewykorzystaną. Czy powodem tego stanu rzeczy jest niechęć sędziów do mediacji czy raczej brak zgody stron na korzystanie z niej w

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 11 » Opinie

Mediacja lepsza niż proces

Liczba przeprowadzanych mediacji w Polsce rośnie, ale wciąż jest zbyt niska. Co zrobić, by mediacja była szerzej i skuteczniej stosowana? Oto relacja z konferencji „Mediacja w Polsce – stan i

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wydarzenia

Sąd i alternatywne metody rozwiązywania sporów – działania praktyczne

Kto może przekonać środowisko sędziowskie do zalet kierowania spraw do postępowań mediacyjnych? Zdaniem specjalistów z Ministerstwa Sprawiedliwości – przedstawiciele tego środowiska pełniący w rejonach i okręgach funkcje koordynatorów ds. mediacji.

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 10 » Mediacja w sprawach karnych

Mediacje gospodarcze w praktyce

W październiku ruszyły bezpłatne cykle szkoleniowe, dotyczące alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych. Ich adresatami są sędziowie, mediatorzy oraz pracownicy punktów obsługi interesantów. To kolejne działania resortu sprawiedliwości mające

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 9 » Varia

Mediacja dla każdego

Porady udzielane na ulicach, punkty informacyjne w sądach i prokuraturach, warsztaty w ośrodkach mediacyjnych. Tak wyglądały ogólnopolskie obchody II Międzynarodowego Dnia Mediacji, których współorganizatorem było Ministerstwo Sprawiedliwości. 15 października 2009

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia