Popularne tagi

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – poszukiwanie nowego modelu

Czternaście lat temu Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych1 , która przynajmniej teoretycznie miała dostosowywać prawo polskie do wymogów stawianych w związku z akcesją do Unii Europejskiej. Wymóg implementacyjny

Tagi:
Opublikowano w Numer 30 » Dobre praktyki