Popularne tagi

Pokrzywdzeni w centrum uwagi

2143 osoby, które otrzymały porady od adwokatów, radców prawnych, komorników, prokuratorów, policjantów oraz psychologów – oto efekt tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Działania na rzecz poszkodowanych nie ograniczają się

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 20 » Wydarzenia

Więcej praw dla ofiar

Organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem upłynęły pod znakiem ogłoszenia przez Parlament Europejski i Radę Unii dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony ofiar przestępstw. Tegoroczny, 13. z kolei, tydzień

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 16 » Wydarzenia

Skuteczna ochrona ofiar przestępstwa zgwałcenia

Celem nowelizacji trybu ścigania przestępstw zgwałcenia jest zagwarantowanie wsparcia dla ofiar przy większym poszanowaniu ich godności i prawa do prywatności, a także poprawa skuteczności ścigania sprawców – pisze Jerzy Ferenz,

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 13 » Opinie

Strasburg o kobietach

Zobowiązania wynikające m.in. z postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie ograniczają się wyłącznie do powstrzymywania się państwa od naruszeń praw człowieka. Mogą one obejmować zarówno obowiązek

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Dobre praktyki

Pomoc w Internecie – nowa odsłona strony dla pokrzywdzonych

Ofiary przestępstw zasługują na szybkie i skuteczne wsparcie ze strony państwa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało modernizację popularnej strony www.pokrzywdzeni.gov.pl. Od lat priorytetem działań Ministerstwa Sprawiedliwości jest poprawa

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości

Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – dlaczego warto kierować do nich ofiary?

Nowoczesny system wsparcia dla pokrzywdzonych oparty o sieć 16 specjalistycznych ośrodków pomocy już działa. Nadszedł czas, by przekonać urzędników sądowych, sędziów i prokuratorów o celowości kierowania do tych ośrodków ofiar

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości

Pokrzywdzony w sali rozpraw – jak interpretować jego zeznania i jak zagwarantować należytą ochronę jego praw?

Dla większości osób składanie zeznań przed sądem stanowi sytuację psychologicznie trudną, a w związku z tym jest przeżyciem stresującym. Wpływają na to zróżnicowane czynniki psychospołeczne, których nasilenie w przypadku świadków

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Co jeszcze możemy zrobić?

Choć obowiązujące w instytucjach wymiaru sprawiedliwości standardy postępowania z ofiarami przestępstw z roku na rok ulegają wyraźnej poprawie, to wciąż jednak zmian wymagają postawy sędziów i prokuratorów wobec ofiar przemocy

Tagi: , , , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości

Nowy telefon dla pokrzywdzonych

W ramach Niebieskiej Linii 801-12-00-02 uruchomiono telefon interwencyjno-informacyjny dla ofiar karanych już sprawców przemocy. Celem utworzenia infolinii jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem przez sprawców uprzednio skazanych za

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 4 » Wydarzenia

Sieć dla pokrzywdzonych

16 wojewódzkich ośrodków pomocy, strona internetowa, szkolenia dla specjalistów – oto efekty zakończonej właśnie budowy „Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada kontynuację podjętych działań. Międzynarodowa konferencja podsumowująca budowę „Sieci

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 3 » Wydarzenia

WWW dla pokrzywdzonych

Minął rok od uruchomienia strony internetowej przeznaczonej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości okazała się sporym sukcesem. Jedną z podstawowych potrzeb poszkodowanych jest bowiem dostęp do informacji na temat

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia

Jak chronić najmłodszych?

VI Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbyła się 26 i 27 października 2009 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, zgromadziła blisko 600 ekspertów z kraju i

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia

Dobro małoletnich priorytetem

Priorytetowe rozpatrywanie przez sądy spraw z udziałem małoletnich ofiar przestępstw – oto najnowsza inicjatywa Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem. 7 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie działającej przy Ministrze Sprawiedliwości

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 2 » Wydarzenia

Mniej kognicji, więcej obywatela

- Panie Ministrze, chciałbym porozmawiać jako dziennikarz, w mniejszym stopniu jako urzędnik resortu, a więc Pański podwładny… – Bardzo proszę. Zdaję sobie sprawę, że jest duże zapotrzebowanie środowisk prawniczych na

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 1 » Wokanda