Popularne tagi

Swoboda wypowiedzi a powaga i bezstronność władzy sądowej

Jak wynika wprost z Artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, swoboda wypowiedzi może być ograniczona przez wzgląd na potrzebę zagwarantowania powagi i bezstronności władzy sądowej. W jaki sposób Europejski Trybunał

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Wokanda

Ekstradycja a Europejska Konwencja Praw Człowieka

Kwestia dopuszczalności ekstradycji pojawiła się ostatnio w mediach w związku ze sprawą Romana Polańskiego. Trybunał w Strasburgu wielokrotnie wypowiadał się na ten temat, wskazując na rozmaite sytuacje, w których ekstradycja bądź wydalenie jednostki z terytorium

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Wokanda

Strasburg a działania policji

W przekazie medialnym co jakiś czas pojawia się temat nadużyć, których funkcjonariusze Policji mają dopuszczać się względem zatrzymanych. Takie praktyki, a także wadliwe postępowania wyjaśniające w tych sprawach, mogą stanowić

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wokanda

Sądowa obraza sprawiedliwości

Strasburg rozstrzygnięciem w sprawie Katynia zanegował prawo do ochrony dobra, jakim jest pamięć zbiorowa o zbrodniach wojennych oraz uczucia krewnych ofiar tych zbrodni – pisze profesor Witold Kulesza. Orzeczenie Europejskiego

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Opinie

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 18 » Varia

Na wokandzie ETPCz

Prezentujemy omówienie najciekawszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych między grudniem 2012 r. a lutym 2013 r. – ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć w sprawach polskich. We wspomnianym okresie na kanwie spraw przeciwko Polsce nie pojawiło się żadne orzeczenie

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wydarzenia

Strasburg a legalność dowodów w postępowaniu

Czy można przyjąć – zgodnie z zasadą subsydiarności oraz uznaniem sądów krajowych za organy najlepiej umocowane do wydania rzetelnego rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie – że kwestia dopuszczalności dowodu oraz sposobu

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Dobre praktyki

Strasburg o kobietach

Zobowiązania wynikające m.in. z postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie ograniczają się wyłącznie do powstrzymywania się państwa od naruszeń praw człowieka. Mogą one obejmować zarówno obowiązek

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Dobre praktyki

Wykreślić art. 212 k.k.?

Warunkiem bezkarności pomówienia jest prawdziwość postawionego zarzutu. Postawienie tego warunku w żaden sposób nie utrudnia dostępu do debaty publicznej, z całą pewnością natomiast sprzyja zachowaniu jej odpowiedniego poziomu. Ostatnio uaktywnili

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 11 » Felieton

Prawa człowieka na kinowym ekranie

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. 11. Edycja Festiwalu rozpocznie się 8 grudnia w Warszawie.

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 9 » Studia i kariera

Tortury w państwie prawa

Dlaczego przez lata żaden sędzia nie domagał się wyjaśnienia kwestii tajnych więzień CIA? Dlaczego sędziowie nie protestują przeciwko publicznym wypowiedziom akceptującym stosowanie tortur? Gdzie tu dbałość o poszanowanie Konstytucji? Śmierć

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 7 » Felieton

Prawa człowieka na dużym ekranie

Najlepsze dokumenty poruszające tematykę praw człowieka, dyskusje panelowe z krytykami filmowymi, wystawy fotografii i instalacje artystyczne. Tak zapowiada się IX edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs 2011.  Festiwal Objazdowy Watch

Tagi:
Opublikowano w Numer 4 » Studia i kariera

Festiwal objazdowy

Za nami jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. Na WATCH DOCS warszawska publiczność miała okazję obejrzeć blisko sto najciekawszych dokumentów poruszających problematykę praw jednostki. Większość

Tagi:
Opublikowano w Numer 1 » Studia i kariera