Popularne tagi

Państwowa kompensata

Około rok temu w kwartalniku „Na wokandzie” opublikowany został artykuł, w którym omówiono najważniejsze projektowane zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Porady

O tworzeniu prawa konsumenckiego słów kilka

Opracowanie ma na celu przybliżenie problemów z jakimi styka się legislator przy opracowaniu tekstów projektów aktów prawnych dotyczących tematyki konsumenckiej. W zdecydowanej większości przypadków polskie prawo konsumenckie jest wynikiem transpozycji

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Opinie