Popularne tagi

Więcej rozumu, mniej pamięci

Rolą szkół prawa nie powinno być informowanie studentów o treści przepisów. Ich obowiązkiem jest uczenie czytania i pisania tekstów prawniczych, a więc tego, co w naszym zawodzie nazywamy myśleniem –

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 19 » Opinie

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce przybliżamy

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Książki prawnicze

Radcowie promują wiedzę o sądach

Jest już dostępny, przygotowany przez Krajową Radę Radców Prawnych, film „Spacer po prawie”. Resort współpracuje z radcami w ramach propagowania edukacji prawnej wśród młodzieży. Premierę zorganizowano 14 maja br. Film w przystępny sposób przybliża

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 17 » Varia

Ile wolności, tyle odpowiedzialności

O kondycji państwa prawa po ćwierćwieczu transformacji, wyzwaniach polityki karnej oraz przyszłości czekającej młodych adeptów prawa – wywiad z prof. Andrzejem Zollem, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. – Państwo, racja

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Aplikacja i kariera

Między deregulacją a lepszą legislacją

Na deregulację dostępu do zawodów warto spojrzeć w szerszym kontekście procesu eliminowania z obowiązującego prawa przepisów „zbędnych” oraz ulepszania samych mechanizmów legislacyjnych. W działaniach z zakresu better legislation przodują kraje

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda

Mniej prawa karnego w obrocie gospodarczym

Prace nad ograniczeniem pozakodeksowych przepisów karnych w regulacjach dotyczących obrotu gospodarczego są obecnie na etapie opracowywania założeń stosownej ustawy. Poszczególne zapisy konstruowane są na podstawie opinii środowisk akademickich, praktyków, a

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Wokanda

Rewolucja w procedurze karnej

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która ma przyczynić się do przyspieszenia i usprawnienia postępowań. Kluczową zmianą zaproponowaną przez twórców projektu jest ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu na

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Wokanda

Trudny świadek: dziecko

O czym należy pamiętać przesłuchując dziecko? W jakim okresie rozwojowym małoletni świadek może złożyć wiarygodne zeznania? Na jakie prawa i obowiązki dzieci przesłuchujący winien być szczególnie wrażliwy? Oto porady biegłych

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Dobre praktyki

Sędzia i kaganek oświaty

Lubimy skarżyć się na zatrważająco niską świadomość prawną polskiego społeczeństwa. Tymczasem powszechna indolencja prawna obywateli to w dużej mierze także nasza wina – pisze sędzia Jolanta Machura-Szczęsna. Moja nastoletnia córka,

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 11 » Opinie

Czekając na zmiany

O konieczności wprowadzenia kontradyktoryjnego postępowania karnego, oportunizmu w ściganiu przestępstw i uproszczenia procedur rozmawiamy z prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim, adwokatem, byłym Ministrem Sprawiedliwości. – Co Pana Profesora fascynuje w prawie karnym?

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Studia i kariera

Sprawy dla urzędników sądowych

Delegowanie większej ilości prostych czynności na personel pomocniczy, korzystanie z szablonów korespondencji sądowej, wykorzystywanie alternatywnych form doręczeń. Oto niektóre z najprostszych sposobów pozwalających przyśpieszyć postępowania. Plagą urzędów, w tym sądów,

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Dobre praktyki

Biegli bardziej biegli?

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad aktem prawnym, który w sposób kompleksowy ureguluje kwestie związane z funkcjonowaniem biegłych sądowych. Zmiany są konieczne, bo dziś na opinię uznanych specjalistów sądy i

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wokanda

Biegłe ustanawianie i zwalnianie biegłych – praktyczne problemy

Przepisy regulujące ustanawianie i zwalnianie biegłych sądowych w praktyce nasuwają wiele wątpliwości. Na ratunek przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych oraz analiza aktów administracyjnych prezesów sądów okręgowych i Ministra Sprawiedliwości. Pierwszą, zasadniczą

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 9 » Opinie

O potrzebie edukacji prawnej w społeczeństwie

Prawo obecne jest wszędzie. Im wcześniej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej dla nas, byśmy w sytuacji, gdy zostaniemy oszukani, nie mówili: „skąd ja to mogłem wiedzieć”. Współczesne społeczeństwo zmienia się

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 9 » Wokanda

Aplikacja adwokacka: bądźmy profesjonalistami!

Studenci prawa uczelni publicznych jak i tych niepublicznych, zdobywają wykształcenie wyższe i chcąc kontynuować edukację prawniczą, idą – w znacznej większości – na aplikacje prawnicze. Część z nich wybierze aplikację

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 9 » Wokanda