Popularne tagi

Przepadek w prawie karnym – natura i zadania

We współczesnym prawie karnym przepadek spełnia nowe funkcje. Oprócz swej tradycyjnej roli, polegającej na pozbawianiu sprawców narzędzi przestępstwa oraz przedmiotów i korzyści z niego pochodzących, odgrywa obecnie także rolę środka

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Wokanda

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 18 » Varia

Książki prawnicze

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy nowych publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 17 » Varia

Sposób na przepołowienie

Przestępstwa i wykroczenia łączy przede wszystkim represyjny charakter tych czynów, różne są natomiast ich znamiona oraz konsekwencje karne. Istnieją jednak sytuacje, kiedy czyny jakościowo podobne raz traktowane są jak przestępstwa,

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Czekając na zmiany

O konieczności wprowadzenia kontradyktoryjnego postępowania karnego, oportunizmu w ściganiu przestępstw i uproszczenia procedur rozmawiamy z prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim, adwokatem, byłym Ministrem Sprawiedliwości. – Co Pana Profesora fascynuje w prawie karnym?

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Studia i kariera

Postępowanie karne na finiszu

Konsekwencją przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego kierunku nowelizacji postępowania przygotowawczego i sądowego będą również zmiany w modelu postępowania odwoławczego oraz w kształcie instytucji nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Przygotowywane przez Komisję

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 4 » Wydarzenia

Ostrożnie ze zmianami prawa

Obserwując powstawanie projektów aktów zmieniających dotychczasowe przepisy dochodzę do wniosku, że propozycje zmian w zbyt małym stopniu opierają się na wiedzy o przyczynach niezadowalającego funkcjonowania obowiązującego prawa. Jedną z podstawowych

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 2 » Felieton