Popularne tagi

Przemoc w rodzinie: sposoby przeciwdziałania

Zmieniająca się rzeczywistość prawna wymusza na sędziach, prokuratorach i kuratorach zmianę dotychczasowych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej. Jak podwyższyć standardy udzielenia pomocy pokrzywdzonym, stosowania środków oddziaływań wobec sprawców

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Dobre praktyki

Strasburg o kobietach

Zobowiązania wynikające m.in. z postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie ograniczają się wyłącznie do powstrzymywania się państwa od naruszeń praw człowieka. Mogą one obejmować zarówno obowiązek

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Dobre praktyki

Pomoc w Internecie – nowa odsłona strony dla pokrzywdzonych

Ofiary przestępstw zasługują na szybkie i skuteczne wsparcie ze strony państwa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało modernizację popularnej strony www.pokrzywdzeni.gov.pl. Od lat priorytetem działań Ministerstwa Sprawiedliwości jest poprawa

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości

Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – dlaczego warto kierować do nich ofiary?

Nowoczesny system wsparcia dla pokrzywdzonych oparty o sieć 16 specjalistycznych ośrodków pomocy już działa. Nadszedł czas, by przekonać urzędników sądowych, sędziów i prokuratorów o celowości kierowania do tych ośrodków ofiar

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Co jeszcze możemy zrobić?

Choć obowiązujące w instytucjach wymiaru sprawiedliwości standardy postępowania z ofiarami przestępstw z roku na rok ulegają wyraźnej poprawie, to wciąż jednak zmian wymagają postawy sędziów i prokuratorów wobec ofiar przemocy

Tagi: , , , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości