Popularne tagi

Przepadek w prawie karnym – natura i zadania

We współczesnym prawie karnym przepadek spełnia nowe funkcje. Oprócz swej tradycyjnej roli, polegającej na pozbawianiu sprawców narzędzi przestępstwa oraz przedmiotów i korzyści z niego pochodzących, odgrywa obecnie także rolę środka

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Wokanda