Popularne tagi

Okiem Kowalskiego

W sądach z roku na rok zaobserwować można pozytywne zmiany odczuwalne dla obywateli. Wciąż jednak zdarzają się zjawiska niepożądane, jak nieuzasadnione ograniczanie jawności rozpraw, spóźnienia rozpraw czy niewłaściwa kultura ich prowadzenia.

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wokanda

Sąd od strony publiczności

Tomy prac naukowych, debaty, polityczne projekty, nowelizacje przepisów prawa, komentarze, szkolenia… O tym, jak odbudować autorytet wymiaru sprawiedliwości, powiedziano już wszystko. Raport podsumowujący kolejny Obywatelski Monitoring Sądów Rejonowych i Okręgowych

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda

Ocena rzetelności opinii psychologicznej

Skutki nieprawidłowej oceny opinii biegłego mają bardzo poważne skutki dla postępowania. Oto kilka podstawowych problemów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz psychologicznych, których znajomość może ułatwić sędziom i prokuratorom weryfikację efektów pracy

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Dobre praktyki

Strasburg a udział strony w przesłuchaniu świadka

Każdy dowód, w tym również dowód z zeznań świadka, co do zasady powinien zostać przeprowadzony na jawnej rozprawie, w obecności oskarżonego. Nie zawsze jednak przesłuchanie w takich warunkach jest możliwe.

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Dobre praktyki

Pokrzywdzony w sali rozpraw – jak interpretować jego zeznania i jak zagwarantować należytą ochronę jego praw?

Dla większości osób składanie zeznań przed sądem stanowi sytuację psychologicznie trudną, a w związku z tym jest przeżyciem stresującym. Wpływają na to zróżnicowane czynniki psychospołeczne, których nasilenie w przypadku świadków

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości

Biegłe ustanawianie i zwalnianie biegłych – praktyczne problemy

Przepisy regulujące ustanawianie i zwalnianie biegłych sądowych w praktyce nasuwają wiele wątpliwości. Na ratunek przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych oraz analiza aktów administracyjnych prezesów sądów okręgowych i Ministra Sprawiedliwości. Pierwszą, zasadniczą

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 9 » Opinie

Jak w filmie

Produkcje telewizyjne kształtują prawną świadomość Polaków. Produkcje rzecz jasna amerykańskie. 1.Parę lat temu prowadziłem sprawę pracowniczą o odprawę i odszkodowanie. Prostą, ale jakże prestiżową, bo skierowaną przeciwko najbogatszej wówczas gminie

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 1 » Dobre praktyki