Popularne tagi

Odpowiedzialność i przejrzystość w sądach

U schyłku XIX wieku Lord Acton stwierdził: „Władza deprawuje. Władza absolutna deprawuje absolutnie”. Z dzisiejszej perspektywy, słowa te zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia do porządku prawnego rozwiązań umożliwiających reagowanie na

Tagi:
Opublikowano w Numer 31 » Wokanda

Biurowość sądowa, czyli o sprawach, których w sądach nie ma

Niejawna inwigilacja dotyka materii niezmiernie wrażliwej społecznie i stanowi jedną z najbardziej drastycznych form ingerencji w wolność osobistą jednostki. Wobec faktu, iż stosowanie kontroli operacyjnej powierzono „niezawisłym sądom” nie sposób

Tagi: ,
Opublikowano w Informacje » Numer 31 » Opinie

Dziennikarz o sądzie, sąd o dziennikarzu

Jedną z przyczyn niskiego zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości jest nieprzygotowanie jego przedstawicieli do komunikowania się z mediami. W czym tkwi istota właściwego sposobu prowadzenia polityki medialnej przez sądy? Oto wnioski płynące z ankiet

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Dobre Praktyki

Wracają małe sądy

1 stycznia 2015 r. na mapę sądownictwa powróci 41 sądów rejonowych, które na przełomie 2012 i 2013 r. zostały przekształcone w wydziały zamiejscowe. W drugim etapie, z dniem 1 lipca 2015 r., Ministerstwo Sprawiedliwości odtworzy

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 23 » Wydarzenia

Sąd bardziej cyfrowy

Czas uzyskania informacji o doręczeniu sądowej korespondencji będzie przeciętnie o dwa tygodnie krótszy niż obecnie. Taki efekt już wkrótce przyniesie wprowadzenie systemu elektronicznego potwierdzania odbioru przesyłek. To jeden z projektów informatycznych, nad którymi

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 21 » Wokanda

Awantura o podpis

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie legalności przeniesień sędziów na inne miejsca służbowe podpisywanych przez podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości burzy przez lata sankcjonowany porządek. Jest też wątpliwą podstawą uchylania się

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Opinie

Popłoch w prokuraturze

Nowa procedura karna to prawnicze wyzwanie. Jej wprowadzenie może przerażać, bo zostanie zabrany parasol ochronny roztaczany przez sąd nad uczestnikami procesu. Na prokuratorów padł bladych strach. Pod rygorami dotychczasowego k.p.k. zawsze

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 19 » Felieton

Władza pod sędziowską kontrolą

Rozmowa z Ireną Kamińską, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i ekspertem w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, prezesem Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. – Pani Sędzio, przez wiele lat pracowała Pani w sądzie powszechnym, dziś orzeka Pani

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Aplikacja i kariera

Z pożytkiem dla przedsiębiorcy

Zmiany procedury i wzmacnianie nadzoru mają niekorzystny wpływ na sprawność orzekania. W sądach potrzeba zmiany sposobu oceny pracy orzeczniczej oraz wzmocnienia asystenckiego – postuluje Jolanta Machura-Szczęsna. Pomimo podejmowanych od lat prób uproszczenia procedur sądowo-urzędowych

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Opinie

Wiarygodność świadka: perspektywa komunikacyjna

Nagrywanie rozprawy, zwłaszcza możliwość późniejszej analizy utrwalonych zachowań werbalnych, niewerbalnych i parawerbalnych jej uczestników, pozwala ocenić autentyczność oraz uczciwość złożonych zeznań. Narzędzie to może być dodatkowym elementem utwierdzającym sędziego w słuszności planowanego rozstrzygnięcia.

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Dobre praktyki

Niekonstytucyjność przepisu: skutek ex nunc, skutek ex tunc

Praktyka sądów związana z wykonywaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie jest jednolita. Różnice te stają się szczególnie widoczne, gdy przyjrzeć się stanowisku prezentowanemu w niektórych kwestiach przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Dobre praktyki

Więcej rodziny, mniej państwa

Czy sądy zbyt pochopnie odbierają dzieci rodzinom? Jak w sytuacji konfliktu matki i ojca prawidłowo zabezpieczyć prawa dziecka? Czy rozwody przenieść do sądów rejonowych oraz znieść w nich orzekanie o

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Zmiany w statusie urzędnika

Jak poprawić warunki pracy największej, bo liczącej ok. 30 tys. osób, grupy pracowników wymiaru sprawiedliwości? W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał zespół, który ma przygotować założenia nowelizacji ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 24

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wydarzenia

Oblicza sprawności

Jak wynika z najnowszego raportu CEPEJ, efektywność polskich sądów kształtuje się na poziomie średniej europejskiej. W porównaniu z innymi państwami Rady Europy nie mamy też aż tak dużo sędziów i aż tak mało urzędników sądowych,

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Ocena (dla) sędziego

Jeśli stwierdzilibyśmy, że sprawność i efektywność podejmowanych przez nas czynności nigdy nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, zaś kultura urzędowania oraz osobista każdego z sędziów jest nienaganna, to wówczas ze spokojem moglibyśmy

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Opinie