Popularne tagi

Ze świadkiem pod rękę

Równość broni wymaga, by przedprocesowy kontakt obrońcy ze świadkiem oskarżenia stał się normą, zwłaszcza w warunkach kontradyktoryjnego procesu. Dziś jest mylnie postrzegany jako nadużycie prawa do obrony. Podczas zajęć z aplikantami

Tagi:
Opublikowano w Numer 23 » Felieton » Informacje

Świadek pod ochroną

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad ustawą o ochronie pokrzywdzonego i świadka. Jej najważniejsze założenia to wprowadzenie zasady poufności danych uczestników postępowań karnych oraz transparentnych instrumentów ochrony policyjnej. W Polsce brak jest kompleksowego aktu

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 20 » Wokanda

Strasburg a udział strony w przesłuchaniu świadka

Każdy dowód, w tym również dowód z zeznań świadka, co do zasady powinien zostać przeprowadzony na jawnej rozprawie, w obecności oskarżonego. Nie zawsze jednak przesłuchanie w takich warunkach jest możliwe.

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Dobre praktyki

Pomyłka sądowa – polska perspektywa

Niestarannie przeprowadzone oględziny, nieprofesjonalne okazanie, wymuszone przyznanie się do winy, pomówienie, także bezkrytyczne zaufanie do dowodu z opinii biegłego – oto najczęstsze przyczyny niesłusznych skazań. Pomyłka sądowa towarzyszy procesowi karnemu

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Dobre praktyki

Trudny świadek: niepełnosprawny intelektualnie niepełnosprawny intelektualnie

Jak specyfika zaburzeń charakterystycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo wpływa na odtwarzanie przez nie zdarzeń oraz formułowanie zeznań bądź wyjaśnień? Oto wskazówki dotyczące przydatności procesowej tego typu oświadczeń. Ocena zeznań świadka

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Dobre praktyki

Trudny świadek: dziecko

O czym należy pamiętać przesłuchując dziecko? W jakim okresie rozwojowym małoletni świadek może złożyć wiarygodne zeznania? Na jakie prawa i obowiązki dzieci przesłuchujący winien być szczególnie wrażliwy? Oto porady biegłych

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Dobre praktyki

Pokrzywdzony w sali rozpraw – jak interpretować jego zeznania i jak zagwarantować należytą ochronę jego praw?

Dla większości osób składanie zeznań przed sądem stanowi sytuację psychologicznie trudną, a w związku z tym jest przeżyciem stresującym. Wpływają na to zróżnicowane czynniki psychospołeczne, których nasilenie w przypadku świadków

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości